ดิฉันรู้สึกว่าหากเราลองสังเกตดี ๆ ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก การล้มหายตายจากของบางสินค้าหรืออุตสาหกรรม และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ วิธีการทำงานที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ จนกระทั่งการมาของไวรัส COVID-19 ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามีอะไรรออยู่บ้าง

โลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นโลกในรูปแบบ VUCA ซึ่งเป็นคำที่ดิฉันรู้จักเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา และน่าจะใช้อธิบายสถานการณ์ช่วงนี้ได้ดีที่สุด

โดย VUCA เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งใช้อธิบายสภาวะที่ไม่แน่นอนและคาดเดายากของเหตุการณ์ต่าง ๆ[1] มีลักษณะเด่นอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) ผันผวน (Volatility) 2) ไม่แน่นอน (Uncertainty) 3) ซับซ้อนสูง (Complexity) 4) คลุมเครือไม่ชัดเจน (Ambiguity) โดยตัวอย่างที่ดิฉันและทุก ๆ คนได้เจอมากับตัว  ก็คือ วิกฤต COVID-19 ที่อุบัติขึ้นมาและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดง่าย ๆ การกลายพันธุ์ของเชื้อที่ยังคงเห็นอยู่เรื่อย ๆ ตลอดสองปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับพฤติกรรมให้เป็นวิถีแบบ New Normal เช่น จากที่เคยรับประทานอาหารนอกบ้านได้อย่างสะดวกสบายกลับกลายเป็นว่าต้องใช้ชีวิตอยู่บ้าน พึ่งพาแอปพลิเคชันสั่งอาหาร และดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไวรัส จากพฤติกรรมใหม่ที่ไม่คิดว่าจะทำได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะก็กลับกลายเป็นความเคยชินไปโดยปริยาย

จะเห็นได้ว่าลักษณะแบบ VUCA ได้ส่งผลให้เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกวัน ทำให้ตัวเรามีโอกาสที่จะขาดความมั่นคงโดยเฉพาะด้านจิตใจเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์การดำเนินชีวิตได้อย่างที่เคยเป็น เราเริ่มมีความกังวลและไม่มั่นใจเวลาอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด หรือแม้แต่การกลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก็ไม่มั่นใจ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้อิสรภาพ สภาพจิตใจ และความรู้สึกควบคุมชีวิตตนเองได้นั้นขาดหายไป

จากปัจจัยต่าง ๆ นี้เอง ทำให้เรื่องของ Self-Care หรือ “รักษ์ตัวเอง” สำหรับดิฉันจึงเป็นแนวคิดที่จำเป็นมาก ๆ ที่จะอยู่รอดในยุค VUCA เพราะเราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนได้นั้น เราควรเริ่มต้นจากการกลับมาดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นก็คือ การหันมาให้เวลาและใส่ใจในสุขภาพตนเองให้ดีพอ การดูแลจากภายในสู่ภายนอก การเลือกอาหาร และ การออกกำลังกาย จนมีภูมิคุ้มกันที่มาจากภายในที่แข็งแรงพอต่อปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นแบบคาดเดาไม่ได้ ซึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ Self-Care นั้นมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือ การสร้างสมดุลในชีวิตผ่านแนวทาง Mind, Body และ Soul โดยจะเป็นการเชื่อมโยงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน

แล้วในฐานะแบรนด์จะเติมเต็มความสมดุลทางชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไร โดยที่จะช่วยผู้บริโภคในการต่อกรความไม่แน่นอนต่าง ๆ รวมไปถึงสร้างความสุขทางกายและใจได้อย่างยั่งยืน?

ดิฉันมองว่ากุญแจสำคัญคือ การที่แบรนด์ทำหน้าที่เสมือนเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ[2] มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้จิตใจผู้บริโภค ผ่านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจิตใจให้เป็นสุข (Mind) และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง (Body) เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างร่างกายและจิตใจได้รับการเติมเต็มจนสมบูรณ์ จิตวิญญาณก็จะมีความมั่นคง (Soul) จดจ่อกับสิ่งที่ตนเองควบคุมได้ จนไปถึงมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพิชิตเป้าหมายที่ต้องการจากเบื้องลึกของจิตใจ

ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างของแนวคิด Mind, Body และ Soul ของผู้บริโภคอย่างครบถ้วนอย่างหนึ่ง คือ ธุรกิจบริการเสริมความงาม เพราะผู้บริโภคมักมีความกังวลใจและไม่มั่นใจในตัวเอง ซึ่งถือเป็นการรบกวนจิตใจ (Mind) โดยมากจะเป็นเรื่องผิวพรรณ รูปร่าง (Body) และหลาย ๆ ครั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจิตใจในการออกไปเผชิญอุปสรรคหรือเป้าหมายของตนเองได้ (Soul)

ดิฉันเองได้รับฟังประสบการณ์ตรงมาจาก พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และ ผู้อำนวยการ Medisci Anti-Aging Center ซึ่งท่านได้แบ่งปันการนำแนวทาง Holistic Anti-Aging Approach หรือศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม ที่ดูแลครบถ้วนทั้ง Mind, Body และ Soul มาใช้ในการดูแลคนไข้และเสริมความงาม

แพทย์หญิงอัจจิมาให้ความเห็นว่า “ผิวพรรณที่เห็นจากภายนอก บ่งบอกถึงสุขภาพภายใน ถ้าสุขภาพดี ผิวก็จะสวยเอง แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี ร่างกายไม่แข็งแรง ทุกอย่างจะแสดงออกมาที่ผิวหมด เป็น body & mind connection แยกจากกันไม่ได้ จากเดิมที่คนอาจจะโฟกัสเรื่องของความงามเพียงอย่างเดียว เวลาที่เดินเข้าคลินิก แต่ด้วยปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ ในปัจจุบัน หมอพบว่าจริง ๆ แล้วความไม่สบายใจ ความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต บางคนมีปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาครอบครัว หรือชีวิตคู่ เป็นอีกตัวกระตุ้นให้คนไข้อยากทำอะไรบางอย่างกับร่างกายเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นกับตัวเอง แพทย์ความงามในปัจจุบันจึงมีบทบาทในเรื่องของ Holistic Anti-Aging หรือศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวมมากขึ้น การดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและภายนอกทำให้เกิดความสวยแบบยั่งยืนก็คือจากภายในนั่นเอง

จากแนวคิด Mind, Body และ Soul จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ Merz นั่นก็คือ “Look Better, Feel Better, Live Better” การสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดย เมิร์ซ เอสเธติกส์ ได้นำความสำคัญของแนวคิด Mind Body และ Soul มาปรับใช้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์คู่ค้าและธุรกิจที่จะต้องเผชิญได้อย่างตรงจุด ยกตัวอย่างแคมเปญ ‘Merz Always with You’ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยทางเราได้มีการจัดทำชุดกู้ใจส่งให้กับแพทย์และพนักงานคลินิกคู่ค้า ในรูปแบบถุงผ้าที่ประกอบไปด้วย ชุดกู้อารมณ์ (ชุดเพาะปลูกต้นไม้)​ ชุดกู้ร่างกาย (วิตามินบำรุงสุขภาพ)​ และชุดกู้ธุรกิจ (โปรโมชั่นพิเศษจากเมิร์ซ)​ ทั้งหมดนี้เป็นการส่งกำลังใจและปลุกพลังใจให้กับคลินิกเสริมความงามที่ต่างได้ประสบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 และพนักงานส่วนใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำงานที่บ้านอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน

ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การดูแลแบบองค์รวม โฟกัสทั้ง Mind, Body และ Soul จึงเหมาะสมสำหรับนักการตลาด ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกที่มีภาวะ VUCA ซึ่งปัจจัยที่แบรนด์ควรคำนึงก่อนที่จะนำกลยุทธ์มาใช้งานจริงก็คือ Mind, Body และ Soul นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ที่ดำเนินอยู่หรือไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรไหม และสินค้าและบริการของแบรนด์ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมหรือไม่ หากปัจจัยทั้งหมดนี้ตรงกับแนวทางปฏิบัติของแบรนด์อยู่เดิม ก็จะสามารถนำกลยุทธ์ Mind Body และ Soul มาต่อยอดด้านการตลาดได้ง่ายขึ้น

บทสรุป

การสร้างสมดุลชีวิตหรือ Mind, Body และ Soul คือแนวคิดหนึ่งที่องค์กรสามารถนำไปใช้สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าในโลกปัจจุบันที่โลกอยู่ในภาวะ VUCA ซึ่งใช้อธิบายสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยมีลักษณะผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อนเกินคาดเดา (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity)

และ Self-Care หรือการรักษ์ตนเอง จึงมีส่วนสำคัญมากที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคเสมอว่า เราต้องดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะออกไปสู้กับปัจจัยภายนอก โดยแนวทางที่เข้ามาเสริมการดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ การสร้างสมดุลชีวิต หรือ Mind, Body และ Soul ในฐานะแบรนด์ที่ต้องการนำแนวคิดไปใช้สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ  ควรคำนึงในแต่ละแง่มุมต่อไปนี้

  1. Mind แบรนด์จะต้องมีบทบาทเสมือน “นักสร้างแรงบันดาลใจ” มีส่วนช่วยในการปลอบประโลมจิตใจและคลายความกังวลผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน
  2. Body สินค้าและบริการของธุรกิจจะต้องช่วยส่งเสริมการดูแลร่างกายและผิวพรรณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รวมไปถึงฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. Soul บทบาทของแบรนด์จะต้องเข้าใจถึงจิตวิญญาณของผู้บริโภค และเลือกการสื่อสารของแบรนด์ให้เหมาะสมเพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

บทความโดย: เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ รองประธานบริหาร บริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เภสัชกรหญิงกิตติวรรณ คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยาและนวัตกรรมความงามมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานบริหาร บริษัทเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอัลเทอร่า และเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงาม เพื่อทุกความมั่นใจของคนไทย ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2015 โดยเป็นบริษัทในเครือเมิร์ซ ฟาร์มา เยอรมนี

กลุ่มบริษัท เมิร์ซ ฟาร์มา ประเทศเยอรมนี สั่งสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้าน เวชภัณฑ์ยา และเทคโนโลยีความงาม มากว่า 114 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ อันเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือของแพทย์ความงามและผู้บริโภค ทางด้านนวัตกรรมความงามและเวชภัณฑ์ยากลุ่มโบทูลินั่มท็อกซิน และเครื่องมือแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผิวพรรณและรูปร่าง ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Confidence to be คือปณิธานองค์กรที่เรายึดมั่น เมิร์ซตั้งอยู่เพื่อขับเคลื่อนทุกความมั่นใจของคนไทย ผ่านพันธกิจองค์กร 3 ประการ ได้แก่ การทำให้ทุกคน ‘Look better, Feel better, Live better’ และเรายังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีความงามและนวัตกรรมการรักษาระดับโลกสู่คนไทยทุกคน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.merzclubthailand.com

และติดตาม Merz Aesthetics ได้ที่

Facebook: Merz Aesthetics Thailand

Instagram: @merzaesthetics_th

YouTube: Merz Aesthetics Thailand

[2] https://www.consultancy.uk/news/26763/14-global-consumer-behaviour-trends-for-2021-and-beyond

[1] https://whatis.techtarget.com/definition/VUCA-volatility-uncertainty-complexity-and-ambiguityอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน