บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2021 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความสำเร็จในความเป็นผู้นำภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TOA มุ่งมั่นในการบริหารจัดการส่งมอบสินค้าภายใต้บริการที่ดีเยี่ยม พร้อมการจัดการและการบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการจัดการ Supply Chain เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนและกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร เพื่อรองรับระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ TOA ยังมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันในโซ่อุปทาน หรือ Supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันอย่างดี ทั้งการสื่อสารที่รวดเร็วในองค์กร การปรับตัว ความยืดหยุ่น การวางแผนร่วมกัน เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ TOA ยังคงความแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าในทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

TOA มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่ช่วยกันจนประสบความสำเร็จ และนี่จะเป็นทั้งแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain ขององค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน