มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดโครงการ “Solar For Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ติดตั้งระบบพลังงานโซลาร์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กทั่วประเทศไทย เพื่อสนับสนุนแนวคิดสังคมคาร์บอนสมดุล

แนวคิดของโครงการ Solar For lives

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ Solar for Lives กำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลักการดำเนินการเพื่อสังคมทั้ง 3 ประการของมิตซูบิชิ ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

โครงการ Solar For Lives ใช้งบประมาณในการส่งมอบและติดตั้งระบบแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาลในชุมชน 40 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ 1.5 ล้านบาท รวมงบทั้งหมดกว่า 60 ล้านบาท  ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ได้รายชื่อจากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2575 คาดว่าจะช่วยลดการปล่อย CO2  จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ถึง 17,300 ตัน และลดค่าใช้จ่ายลงแห่งละ 400,000 บาท ในเวลา 10 ปี เพื่อให้โรงพยาบาลนำงบประมาณไปลงทุนกับการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แทน

10 ปี 40 โรงพยาบาล กับโครงการติดตั้งแผงโซลาร์

แผนการติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนของโครงการ Solar For Lives แบ่งเป็นระยะนำร่อง+ระยะดำเนินการอีก 3 เฟส ได้แก่

  • ระยะนำร่อง (ปีงบประมาณ 2564) ติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่ง 
  • เฟสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) ติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง 
  • เฟสที่ 2 (ปีงบประมาณ 2568 – 2570) ติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาล 12 แห่ง 
  • เฟสที่ 3 (ปีงบประมาณ 2571 – 2573) ติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับโรงพยาบาล 17 แห่ง 

โดยโรงพยาบาลแห่งแรกของโครงการที่จะมีการเข้าไปติดตั้งแผงโซลาร์ คือโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ความร่วมมือกับ กฟผ. และกระทรวงสาธารณสุข

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าว กฟผ. ได้ให้ความร่วมมือในด้านคำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงสนับสนุนกระบวนการออกใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) นอกจากนี้ ในอนาคต กฟผ. จะร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ต่อไปด้วย

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานตลอดทั้งวัน ไม่มีหยุด เพราะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ตลอดเวลา การติดตั้งพลังงานโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลชุมชน เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย โครงการนี้จึงสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างชัดเจน ด้วยการสร้างแหล่งพลังงานที่มีความยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนสมดุลด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน