วันนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเด็นสำคัญคือ การบินไทยพลิกมีกำไรประมาณ 55,000 ล้านบาท โดยสรุปประเด็นสำคัญ สาเหตุมาจาก

1. การปรับโครงสร้าง ลดขนาดองค์กร ลดกระบวนงานที่ซ้ำซ้อน

2. การลดต้นทุนบุคลากร: ปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร ปรับปรุงสวัสดิการ โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน โครงการ ร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร

3. การลดต้นทุนค่าเช่าเครื่องบิน

4. ลดต้นทุนการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ลดการใช้สินค้าและบริการ

5. หารายได้ในช่วงที่สถานการณ์การบินยังไม่กลับมาเป็นปกติ โดยรายได้จากธุรกิจการบิน : ทำการบินเที่ยวบินขนส่งสินค้า และเที่ยวบินรับผู้โดยสารกลับประเทศ/รายได้จากธุรกิจที่สนับสนุนการบิน : ปรับตัวและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ เช่นการเปิดภัตตาคาร “อร่อยล้น ฟ้าไม่บินก็ฟินได้” แฟรนไชส์ Puff&Pie

6. เพิ่มกระแสเงินสด โดยขายหุ้นในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ นกแอร์ ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ สำนักงานหลานหลวง

7. การปรับโครงสร้างหนี้ รับรู้เป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในปี 2564 เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 61,807 ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม  22,099 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 24,239 ล้านบาท หรือ 52.3%

บริษัทมีกำไรประมาณ 55,000  ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนขาดทุน 147,168 ล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน