วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” (International Women’s Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองและยกย่องบทบาทของผู้หญิง ที่มีส่วนขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในบ้านเราหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ “ผู้หญิง” อย่างมาก คือ AIS องค์กรเทคโนโลยีชั้นนำที่มีทีมผู้บริหารหญิงเป็นคนขับเคลื่อนงานในสายงานสำคัญขององค์กร และดูแลบุคลากรแผนกต่าง ๆ กว่า 14,000 คน

นี่จึงถือเป็นโอกาสดีที่ Marketeer จะได้พูดคุยกับทั้ง 4 ท่านที่ให้เกียรติมาร่วม เปิดวิธีคิดและมุมมองแบบ Women Empowerment พร้อมแชร์ประสบการณ์ในการร่วมขับเคลื่อนการเติบโตและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง AIS

ผู้หญิงกับโอกาสในบริษัท Tech Company

สำหรับทีมผู้บริหารหญิงทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้กุมบังเหียนของสายงานหลักของ AIS ได้อย่างมั่นคง และทำลายข้อจำกัดจากเพศสภาพที่เคยเป็นกรอบจำกัดบทบาทการทำงานของผู้หญิงในสายงานเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย

กานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอินทัช ผู้ดูแลสายงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผ่านงานด้านบริหารทั้งงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร Sale Operation ในภาคธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ผลงานเด่นคือการรับผิดชอบเรื่องการ Transformation ของ AIS ในส่วนของคนและวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดตั้ง AIS Academy ขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยุค Digital Disruption โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำนานาชาติ อาทิ MIT, Harvard Business School, Manchester University และ Stanford University และยังนำทีมในการส่งต่อองค์ความรู้จาก AIS Academy สู่คนไทย เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากผลของ Digital disruption รวมถึงสถานการณ์ Pandemic จากโควิด-19 ที่กระทบไปถึงวิถีชีวิตของคนไทยอีกด้วย

รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้บริหารหญิงของ AIS ที่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักดันเรื่องใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย และสร้าง Impact ให้แก่บริษัทและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอีกด้วย

คุณรุ่งทิพย์เริ่มงานที่ AIS มาตั้งแต่ปี 1998 เป็นทีมงานชุดแรก ๆ ในการปลุกปั้น One-2-Call! บริการมือถือแบบเติมเงินที่มีทั้งสัดส่วนการตลาดอันดับ 1 และเป็น Brand ในดวงใจในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังจับงานด้าน Privilege ให้แก่ลูกค้าภายใต้ AIS Plus และดูแลในส่วนงานพาร์ตเนอร์ที่สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของ AIS ในหลากหลายมิติ

ก่อนที่จะเข้ามาบุกเบิก New Digital Business ที่เริ่มจาก Esports พร้อมเปิดตัว AIS eSports Studio ที่สามย่านมิตรทาวน์ จนกลายเป็น Community ของชาวเกมเมอร์จนถึงปัจจุบัน และได้รับมอบหมายให้ดูแลการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ และการสร้าง Digital Content ทั้ง VDO, Game&Esports และอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท ไทยลีก จำกัด ในการเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกผ่าน AIS PLAY

นัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กว่า 17 ปีใน AIS ผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AIS ให้แก่นักลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน

มีบทบาทในการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งนักวิเคราะห์และนักลงทุน ผ่านรางวัลจากหน่วยงานหลัก อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ติดต่อกันหลายปี ในการเป็น Best Investor relations

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลงานด้าน Business Sustainability โดยมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการทำงานร่วมกับทุกส่วนงานใน AIS เพื่อร่วมผลักดันแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำงานทั้งหมด พร้อมสร้าง Initiative อย่างเป็นรูปธรรมในการทำให้ AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider สามารถนำ Digital Literacy ไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ Stakeholder ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์การทำงานในสายงาน PR – Communications กว่า 25 ปี กับองค์กรชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรมหลัก โดยมีผลงานโดดเด่นในการทำงานด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างโดดเด่น รวมถึงร่วมยกระดับบทบาทของสุภาพสตรีผ่านแคมเปญระดับนานาชาติและงานเพื่อสังคมอีกมากมาย

และล่าสุดรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจและมีทักษะในการนำดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digital Literacy) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ที่จะช่วยให้รู้เท่าทันและใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างไม่ตกเป็นเหยื่อ พร้อมกับการสื่อสารเป้าหมายของ AIS ในการก้าวสู่องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco เพื่อประโยชน์สูงสุดของ Stakeholder ทุกกลุ่ม

จะเห็นได้ว่า ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างคุณค่าด้วยความสามารถ มากกว่าเพศสภาพ ทั้ง 4 ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ Tech Company ชั้นนำอย่าง AIS มาตลอด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จของ AIS สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ ภายใต้ธุรกิจของ AIS มีพนักงานกว่า 14,000 คน ซึ่งรวมคนในสายงาน Tech อย่าง Engineering, IT, Programmer, Data Scientist และอื่น ๆ ตลอดจน non tech ไว้มากมาย โดยภาพรวมวันนี้มีพนักงานและผู้บริหารหญิงสัดส่วนเกินครึ่ง และมีปริมาณพนักงานหญิงสายงาน Tech เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นฐานสำคัญในการเลือกพนักงานของ AIS จะเน้นที่ความสามารถเป็นหลัก โดยไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเป็นปัจจัยแต่อย่างใด

โดย คุณกานติมา ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของ AIS เสริมว่า

“เวลาที่เราเป็นผู้หญิง เราต้องนึกเหมือนกันว่าในคลังข้อจำกัดต่าง ๆ มันจะเกิดจากกรอบความคิดของเราเอง ที่ว่างานประเภทนี้ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชาย สิ่งเหล่านี้สังคมไม่ได้กำหนด เราเองเป็นคนที่ไปกำหนดกรอบความคิดของเราเอง เพราะฉะนั้น เราควรจะเตือนตัวเองว่าให้หยุดที่จะหาความพิเศษหรือโอกาสที่ได้มากกว่าคนอื่น เพียงเพราะว่าเพศสภาพเราเป็นผู้หญิง หยุดกรอบความคิดนั้นแล้วลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพตัวเองให้เขาเห็นว่าเรามีความเข้มแข็งเพียงใด

หัวใจสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด เมื่อได้รับโอกาส คุณมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง และแสดงศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นจึงเรียกว่าความเท่าเทียมภายในองค์กร”

ที่ AIS เราเคารพในเรื่องของความหลากหลาย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติ สมมุติว่าผู้หญิงต้องอ่อนแอกว่า สมมุติว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งกว่า สิ่งที่เห็นคือ เราไม่ได้เกิดความท้าทายจากเพศสภาพที่แตกต่าง แต่เกิดจากงานภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมากกว่า ว่าตัวเราเองจะมีความรู้ความสามารถที่จะทำมันให้สำเร็จหรือไม่

โอกาสที่เราเห็นในทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากการที่สังคมยื่นให้ เพียงแต่เกิดจากการที่ผู้หญิงผ่านการพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเราเองมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีความเชี่ยวชาญในมุมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ วันนี้ผู้หญิงต้องเริ่มจากการมองตัวเองว่ายังมีความสามารถอะไรที่เราไม่ได้ฝึก ยังมีโอกาสใด ๆ ที่เราไปจำกัดตัวเองอยู่อีกไหม ซึ่งเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจะทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งขึ้นเพราะเชื่อมั่นในความสามารถตัวเอง และทำในสิ่งที่เชื่อ มั่นใจว่าทุกท่านต้องทำได้แน่นอน”

สร้าง Digital Literacy ที่แข็งแกร่ง ยกระดับประเทศในทุกภาคส่วน
ออกแบบ Digital Service กระจายโอกาสเข้าถึงดิจิทัลให้คนไทย

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราพูดคุยกันในวันนี้ คือเรื่องของการ “ผลักดัน Digital Literacy” หรือความรู้ทางดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกัน การดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รวมถึง การวางรากฐานทางด้านดิจิทัล ให้คนไทยได้เข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและยกระดับสังคมไทยให้ก้าวทันโลกดิจิทัล

คุณนัฐิยา ผู้ดูแลงานด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการสื่อสารกับนักลงทุน มองว่า

“ในฐานะที่ดูแลกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ถ้าพูดถึง Digital Literacy จะมองในมุมของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครอบคลุม ซึ่ง AIS มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงดิจิทัล ซึ่งพนักงานของเราเองต้องเรียนรู้เรื่องดิจิทัลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราเรียนรู้และทดลองทำก้าวสำคัญต่อไปคือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าของเรารับรู้ในเชิงดิจิทัลได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

เรามองลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อเท่านั้น เพราะการที่จะทำให้ดิจิทัลเคลื่อนตัวและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น เราต้องสร้างให้เกิดคำว่า Inclusive Innovation ซึ่งเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชนในทุกระดับให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สิ่งสำคัญคือเน้นการพูดคุยด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง ทำความเข้าใจในความต่างและสร้างความชัดเจนของเป้าหมายร่วม ทำให้ทุกฝ่ายพร้อมใจสนับสนุนเพื่อผลักดันภารกิจด้านความยั่งยืนให้ได้ตามเป้าหมาย

ขณะที่ คุณสายชล ผู้ดูแลงานด้านสังคม ชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับคนไทย อธิบายเสริมว่า การสร้าง Digital Literacy ที่แข็งแกร่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับประเทศในทุกภาคส่วน

“DNA ของ AIS เราเป็นบริษัทโทรคมนาคม เพราะฉะนั้นเราต้องนำ Digital literacy หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงทุกคนในประเทศให้มากที่สุด และเมื่อเข้าถึงแล้วจะทำอย่างไรให้เขารู้เท่าทัน ให้เขามีความฉลาดในการเข้าถึง มีความฉลาดในการใช้ และครองตัวครองตนดำรงตัวเองอยู่อย่างปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ อันนี้คือหน้าที่หลักที่เราต้องทำ นี่คือหน้าที่ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

การสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจะมี 2 แกนหลักที่ถือว่าเป็นรากฐานของมนุษย์ คือ ‘การศึกษา’ และ ‘สาธารณสุข’ นี่คือพื้นฐานสำคัญ เรามีความเชื่อว่าถ้าคนไทยสามารถมีโอกาสและเข้าถึงใน 2 สิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ซึ่งนี่เป็นหัวใจหลักและแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังและเราสนุกกับภารกิจในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทย

ความท้าทายของการทำงานวันนี้ไม่ใช่เรื่องเพศไม่มีผล แต่อยู่ที่เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนี่ถือเป็นการทำงานเชิงรุกของเรา”

ทางด้าน คุณรุ่งทิพย์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานด้าน Digital Content และ Digital Service ให้มุมมองว่า การออกแบบ Digital Service และการกระจายโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลให้กับคนไทย รวมถึงสร้างความเข้าใจด้านการใช้งานจะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Ecosystem ในทุกอุตสาหกรรม

“ในปัจจุบันงานที่สำคัญของ AIS  คือเรื่อง Digital Business ซึ่งในส่วนที่ดูแลจะเป็น New Digital Business อย่างเรื่องของ เกม และ eSport ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เช่นเดียวกับงานในส่วนของ Entertainment & Content Partnership ที่ Integrate ขีดความสามารถด้านการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ และการสร้าง Digital Content ในหลากหลายรูปแบบ เป็นความแตกต่างที่ต้องเรียนรู้ ต้องทำงานกับพาร์ตเนอร์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดมิติใหม่ ๆ ซึ่งเวลาที่เราได้ทำนั้น สิ่งที่ได้มาพร้อมกันก็คือ Talent และโอกาสก็จะมาพร้อม ๆ กับความท้าทายเสมอ

โจทย์สำคัญของเราก็คือ จะออกแบบ Digital Service อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และให้ AIS เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคเสมอ รวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนให้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัวของบริษัทเอง พาร์ตเนอร์ หรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระดับมหภาค และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Ecosystem ในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน”

อยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือประชาชนทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมแบบดิจิทัลอย่างแท้จริงต่อไป”

ทั้งหมดคือมุมมองและแรงบันดาลใจจากทีมผู้บริหารหญิงของ AIS ที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง ก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานภายในองค์กรของ AIS ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศได้แสดงความสามารถ โดยไม่ยึดติดกับเพศสภาพ หรือข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างแต่อย่างใดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน