ธุรกิจโฆษณา ปี 65 ยังมีหวัง คาดค้าปลีกและห้างจะกลับมาฟื้นตัว

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ภาพรวมการเติบโตอยู่ระหว่าง 2.1-5% ตัวเลขการใช้สื่อกลับมาอยู่ด้านบวก

“ภาพรวมงบประมาณการใช้สื่อปี 64 ซึ่งมูลค่าตลาดโฆษณาในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น +1.1% นำทัพหน่วยธุรกิจด้านสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า การเติบโตของตลาดโฆษณาในประเทศไทยยังถือว่ายังเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง”

ส่วนในปี 2565 หน่วยธุรกิจที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่เน้นการอยู่บ้าน สินค้าที่จำเป็นและดีต่อสุขภาพยังคงยังเติบโตต่อเนื่อง

อีกทั้งช่องทางออนไลน์ที่มีความนิยมอย่างมาก ส่งผลให้หลายกลุ่มธุรกิจเติบโต อาทิ ธุรกิจเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์และเพื่อสุขภาพ ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น

ธุรกิจโฆษณาปี 2564-2565

หมวดไหนจะไปได้

หมวดหมู่ 2564 2565 %
เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ 8,327 8,743 5%
ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า 4,680 5,382 15%
เครื่องใช้ไฟฟ้า 4,659 4,659 0%
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4,575 4,575 0%
การสื่อสาร 4,218 4,218 0%
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 4,051 4,456 10%
วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 3,561

 

3,917 10%
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน 3,452 3,624 5%
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก 3,222 3,544 10%
ของใช้ในชีวิตประจำวัน 3,098 3,098 0%
อุปกรณ์อาบน้ำ 2,790 2,929 5%
รัฐบาล 2,559 2,559 0%
อาหาร 2,310 2,310 0%
ยา 1,988 1,988 0%
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

1,702 2,213 30%
เครื่องปรุง

 

1,522 1,598 5%
อุปกรณ์สื่อ

 

1,485 1,707 15%
ประกัน

 

1,463 1,463 0%
ขนมขบเคี้ยว 1,339 1,406 5%

 

ธนาคาร 1,256 1,256 0%

 

รวม 107,786 113,000 5%

ที่มา : MAAT

 

ในด้านค่าใช้จ่าย ธุรกิจโฆษณา ปี 65 การเติบโตจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ “โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน” และ “สงครามรัสเซีย-ยูเครน

ผลกระทบจากโอมิครอน สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อ 11,000คน/วัน จะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5%

2. ผู้ติดเชื้อ 17,000 คน/วัน จะมีการเติบโตลดลงเหลือ +4%

3. ผู้ติดเชื้อ 32,000คน/วัน จะมีการเติบโตลดลงเหลือ +3%

สงครามรัสเซีย-ยูเครน

สงครามในประเทศยูเครนซึ่งหากมีการยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะถีบตัวสูงขึ้น

สมาคม MAAT มองว่าจะเป็น Worst Case Scenario อย่างไรก็ตาม ตลาดเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมก็จะยังคงเป็นบวกแต่การเติบโตจะลดลงเหลือที่ +2.1%

สื่อที่มีการเติบโตมากขึ้นคือสื่อ out-of-home เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการเดินทางออกจากบ้าน เริ่มเป็นปกติมากขึ้นแต่ก็ยังมีการระมัดระวังตัว ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

อีกสื่อหนึ่งที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้หวือหวาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือสื่อ Online ซึ่งมีการเติบโตถึง 10.2%

ท้ายนี้ Inflation ของตลาดมีเดียโดยรวมในปี 65 จะอยู่ที่ 5% โดยที่ TV จะมี inflation ที่ประมาณ +6.39% และ out-of-home จะอยู่ที่ +3% ในขณะที่สื่ออื่น ๆ จะไม่มี Inflation ยกเว้นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะลดลง -5%

ในด้านปัจจัยบวกที่จะส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณามีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นคือตัวแปรอย่าง “ซีเกมส์” และ “การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร” ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. นี้

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน