ตลาดรถบิ๊กไบค์ที่มากกว่า 400cc จากตัวเลขเห็นได้ว่าเติบโตได้ปีละ 20% เนื่องจากเทรนด์รถมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญ่ที่มาแรง ผู้บริโภคที่ใช้รถต่ำว่า 400cc เริ่มไม่พอใจและหันมาเปลี่ยนมากขึ้น รวมกระทั่งอะไหล่และศูนย์บริการที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความมั่นใจในรถมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญ่มากขึ้นติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online