ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เซ่นพิษโควิด ต้องขอฟื้นฟูกิจการ (วิเคราะห์)

บาดเจ็บจากพิษบินไม่ได้ไปอีกหนึ่ง

เมื่อไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ไปอีกหนึ่งสายการบิน

คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ศาลล้มละลายกลางกำหนดวันนัดไต่สวน 22 สิงหาคม 2565

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ให้เหตุผลขอฟื้นฟูกิจการครั้งนี้เพื่อการบริหาร จัดการ และปรับโครงสร้างหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ในอนาคต

การเข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูกิจการ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังคงให้บริการบินตามปกติ และไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสาร

พร้อมกับเดินหน้าเปิดเที่ยวบินสู่ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์​ ถือเป็นสายการบินระยะไกล ต้นทุนต่ำ สายการบินแรกของไทย

เป็นสายการบินที่ร่วมทุนระหว่างสายการบินไทยแอร์เอเชีย และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเปิดบริษัทและสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขึ้นมาใหม่ให้บริการครั้งแรกในปี 2557 โดยใช้รหัสเที่ยวบิน XJ

ปัจจุบัน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มี ปฏิมา จีระเเพทย์ เป็นซีอีโอคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเมื่อ 1 เมษายน 2565

ในช่วงก่อนโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย สายการบินไทยแอร์เชียเอ็กซ์ มีผลกระกอบการย้อนหลัง รายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังนี้

2557    รายได้รวม 1,558.26 ล้านบาท ขาดทุน 694.52 ล้านบาท

2558    รายได้รวม 5,491.37 ล้านบาท ขาดทุน 451.07 ล้านบาท

2559    รายได้รวม 7,887.05 ล้านบาท กำไร 39.92 ล้านบาท

2560    รายได้รวม 9,291.81 ล้านบาท กำไร 310.21 ล้านบาท

2561    รายได้รวม 12,262.46 ล้านบาท กำไร 515.62 ล้านบาท

2562    รายได้รวม 13,662.37 ล้านบาท ขาดทุน 1,475.20 ล้านบาท

และในปี 2563 ข้อมูลจากกรมการบินพลเรือนพบว่าสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ รับส่งผู้โดยสารข้ามประเทศเพียง 427,516 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.6% ของจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด 16.25 ล้านคน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

ส่วนรายได้ ไม่มีรายงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ดี สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ถือเป็นสายการบินที่ 3 ในประเทศไทย ที่ขอยืนฟื้นฟูกิจการ ต่อจากการบินไทยและนกแอร์

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน