ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2565 แนวโน้มสดใส ไตรมาสแรกขยายตัว 13.7%

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยสถานการณ์การส่งออกตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ไตรมาส 1/2565 มูลค่า 1,784.2 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.7% YoY จากปัจจัยการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักของไทย เร่งพิจารณารับรองมาตรฐานด้วย Thailand Textiles Tag  

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า จากภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2565 ไตรมาส 1 มีความคึกคักอย่างต่อเนื่อง เกิดการส่งออกมูลค่า 1,784.2 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)

“ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่งผลต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น และทำให้ภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย นายภาสกร เผยว่า ปี 2565 ไตรมาส 1 พบว่ามีมูลค่า 1,373.9 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ภาพรวมเกิดดุลการค้าเกินดุล ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 410.3 ล้านดอลลาร์ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag)

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ยังได้ขยายผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (C-Customization) ผ่านการรับรองมาตรฐานด้วย ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag 

โดยในปี 2565 มีผู้ประกอบการสนใจยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้การรับรองตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 26 กิจการ 43 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งยอดรวมการดำเนินงานทั้งหมด 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองทั้งสิ้น 104 กิจการ 193 ผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ดี ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้า กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ยึดตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งยังลดการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตภายในประเทศ

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น สินค้าสิ่งทอไทยจึงต้องมีศักยภาพเพื่อเข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้

ภาพรวม ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไทย 

ไตรมาส 1/2565

ส่งออก นำเข้า
มูลค่า 1,784.2 ล้านดอลลาร์ 1,373.9 ล้านดอลลาร์
ขยายตัว YoY 13.7% N/A
ดุลการค้าเกินดุล 410.3 ล้านดอลลาร์
ตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (Asean) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) ปี 2565 จำนวน 26 กิจการ 43 ผลิตภัณฑ์ 

ที่มาข้อมูล: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM)

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน