TK เผยยอดขายรถจักรยานยนต์-รถยนต์ในไทย ไตรมาส 2/2565 เพิ่มขึ้น 5.3% YoY และ 9.5.% YoY ตามลำดับ ขณะที่ภาพรวมครึ่งแรกปี 65 เพิ่มขึ้น 4.2% YoY และ 14.5% YoY ตามลำดับ หนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.7-3.5%  

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เผยรายงานผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2565 หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

บริษัทฯ มีรายได้ครึ่งแรกของปี 2565 รวม 985.5 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 1,038.3 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 252.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0% จาก 215.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนช่วงเวลาเดียวกัน (YoY)

มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิรวม 4,405.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จาก 3,949.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 โดยในไตรมาส 2/2565 มีกำไรสุทธิ 117.5 ล้านบาท ลดลง 0.7% จาก 118.4 ล้านบาท รายได้รวม 492.2 ล้านบาท ลดลง 1.5% จาก 499.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (YoY)

ด้านเศรษฐกิจในประเทศ ภาพรวมปี 2565 มีทั้งปัจจัยบวกที่จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมมีคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 2.7-3.5% นับเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านการเติบโตดังกล่าว

โดยเฉพาะ 4 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกับคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อ คือ หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เงินเฟ้อทำให้รายจ่ายสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะคนรายได้น้อยที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นกับค่าอาหารและค่าเดินทางจากค่าน้ำมันที่ราคาแพงขึ้น ทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายจ่าย และดอกเบี้ยที่กำลังจะปรับตัวขึ้น ส่งผลโดยตรงกับเงินกู้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคงที่ จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเช่าซื้อดังกล่าว บริษัทฯ ปรับเป้าขยายพอร์ตเป็นเติบโต 20% ภายในสิ้นปี 2565

นายประพล พรประภา กรรมการและรองผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจในประเทศยังมีปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีกับการขยายพอร์ตสินเชื่อในปี 2565 ทั้งจาก GDP ที่กลับมาเติบโตเพิ่มขึ้น ไตรมาสที่ 1/2565 เติบโต 2.2% การส่งออกขยายตัวได้ดีและคาดว่าจะมีการขยายตัว 8% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เฉพาะครึ่งแรกของปี 2565 มูลค่าการส่งออกเติบโต 23.1% หรือ 4.9 ล้านล้านบาท

ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ สินค้าเกษตรปีนี้ผลผลิตมีราคาดี และตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตต่อเนื่อง ทั้งมีการอนุมัติเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 3 ไตรมาสติดต่อกัน จึงมั่นใจได้ว่าพอร์ตเช่าชื้อ TK จะยังคงเติบโตตามเป้า

ด้านการขยายพอร์ตตามแผนของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลัก นอกจากนี้ จะมาจากธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งปัจจุบันให้บริการกับลูกค้าปัจจุบันของ TK เป็นหลัก

และบริษัทฯ กำลังเตรียมความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อใหม่ที่บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัทย่อย ที่ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ คือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น โดยวางแผนที่จะเริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเร็ว ๆ นี้

อนึ่ง ณ ไตรมาส 2/2565 TK มีสำรองลูกหนี้จำนวน 322.2 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนที่ 5.8% และมี Coverage Ratio ที่ 118.0% ซึ่งเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีสำรองลูกหนี้ จำนวน 371.6 ล้านบาท ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน ที่ 7.1% และมี Coverage Ratio ที่ 120.5%

ณ ไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,967.6 ล้านบาท ลดลง 0.2% จาก 6,979.0 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,288.5 ล้านบาท ลดลง 2.5% จาก 1,322.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ D/E ณ ไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 0.23 เท่า เท่ากับสิ้นปี 2564 โดยมีเงินสด 2,105.0 ล้านบาท สำหรับใช้ขยายพอร์ตเช่าซื้อและสินเชื่อโดยไม่มีต้นทุนทางการเงิน ให้เติบโต 20% ตามแผนได้อย่างน้อย 12-18 เดือน

นอกจากนั้น TK ยังได้เผยภาพรวมยอดขายรถจักรยานยนต์-รถยนต์ในประเทศไทย ดังนี้

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ ไตรมาส 2/2565 จำนวน 460,977 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% จาก 437,826 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY)

ส่วนยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ครึ่งปีแรก ปี 2565 จำนวน 910,716 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 874,041 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) หลังจากที่มียอดจำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง และเริ่มมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในปีก่อน

รถยนต์ในประเทศไทย

ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ไตรมาส 2/2565 จำนวน 196,114 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% จาก 179,054 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY)

และยอดจำหน่ายรถยนต์ครึ่งปีแรกปี 2565 จำนวน 427,303 คัน เพิ่มขึ้น 14.5% จาก 373,191 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) หลังจากที่มียอดจำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง

 

ยอดขายรถจักรยานยนต์-รถยนต์ ในไทย
ประเภทรถ Q2/2565  ขยายตัว YoY ครึ่งแรก ปี 2565  ขยายตัว YoY
รถจักรยานยนต์ 460,000 5.3% 910,000 4.2%
รถยนต์ 196,000 9.5% 427,000 14.5%
ที่มา: TKอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน