คุณพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม 

โดยศูนย์การค้าเมกาบางนามีนโยบายด้าน ECO-FRIENDLY OPERATIONS เพื่อตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เปิดให้บริการมา ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการใช้สารเคมีในการทำความเย็นภายในอาคารทั้งหมด การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมเกือบ 17,000 แผงเต็มพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร บนหลังคาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 13 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และ การสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสวนสาธารณะเมกา พาร์ค บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของชาวบางนา ที่มีทั้งสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และยังเปิดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ให้สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวความคิดการเป็น “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE”  ที่ทำให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษสำหรับคนพิเศษอย่างแท้จริง

#เมกาบางนา #Megabangna #YourEverydayMeetingPlace

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online