เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) หรือ “FPIT” ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จแห่งปี 2022 คว้า รางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์จาก 3 เวทีระดับสากล ทั้ง PropertyGuru Thailand Property Awards, Frost & Sullivan และ Real Estate Asia Award สะท้อนถึงความยอดเยี่ยมในการดำเนินงานจากกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) ด้วยโซลูชันการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ผสานการออกแบบที่ยึดแนวทางด้านความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้ รางวัลทั้ง 4 ที่ได้รับในโอกาสนี้ตอกย้ำถึงความชำนาญและประสบการณ์ของ FPIT รวมถึงจุดแข็งด้านกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solutionทำให้สามารถพัฒนาและส่งมอบอาคารโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงที่มีโซลูชันตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังพร้อมตอบรับทุกเทรนด์และดีมานด์ของลูกค้าที่ต้องการอาคารยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูง ส่งผลให้ปีนี้ FPIT ได้รับรางวัลมากถึง รางวัลระดับสากล โดยล่าสุดบริษัทฯ คว้ารางวัลจาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 จำนวน รางวัล ได้แก่

  • รางวัลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Best Industrial Development) โดยมอบให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถพัฒนาโครงการเพื่ออุตสาหกรรมได้อย่างมีศักยภาพและตอบโจทย์การใช้งานครบทุกมิติ ซึ่งเป็นการมอบรางวัลนี้แก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยโครงการที่มีความโดดเด่นและได้รับรางวัล คือ อาคารศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) ที่พัฒนาให้กับบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีพื้นที่รวมกว่า 33,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่การจัดเก็บสินค้าหลากหลายอุณหภูมิที่ตอบสนองการดำเนินงานทุกด้าน พร้อมรองรับระบบจัดเก็บสินค้าในแนวตั้ง ซึ่งอาคารได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว หรือ LEED ในระดับ Gold 
  • รางวัลพิเศษ ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการตามแนวทางความยั่งยืน (Special Recognition in Sustainable Design and Construction) ซึ่งยกย่องให้ FPIT เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน จากการให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีการออกแบบที่คงทนแข็งแรงตลอดการใช้งาน

ก่อนหน้านี้ FPIT ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่

  • รางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ FPIT ที่มีความโดดเด่นในการจัดหาโซลูชันด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีแนวทางพัฒนาคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสาธารณูปโภคและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
  • รางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2022 (The Industrial Development of the Year – Thailand Award 2022) จาก Real Estate Asia Award โดยมอบให้กับผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ โดดเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่งมอบให้แก่ FPIT สำหรับความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญในการสร้างอาคารตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ส่งผลให้ FPIT รับศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel ของเซ็นทรัล รีเทล ด้วยพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ถึง 76,000 ตารางเมตร โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุคดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล นอกจากนี้ ยังครบครันด้วยการออกแบบพื้นที่ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียว หรือ LEED ทำให้ช่วยควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็น โลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของไทย

Graphical user interface

Description automatically generated

รางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan)

A person holding a book

Description automatically generated with low confidence

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รับรางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2022 (The Industrial Development of the Year – Thailand Award 2022) จาก Real Estate Asia Award

“FPIT ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้าที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันวงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การดำเนินงานด้วยหลัก Responsible Development หรือการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนในทุกกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งทุกรางวัลที่ FPIT ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ครบครันด้วยโซลูชันด้านความยั่งยืน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ในประเทศไทยและระดับภูมิภาค นายโสภณกล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน