กลุ่มทรู โชว์ความพร้อมในงาน “MIT Media Lab Southeast Asia Forum” นำเทคโนโลยีทะลุขีดจำกัดของมนุษย์ด้วย AI ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคคล องค์กร และเศรษฐกิจ ย้ำการสร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยีอย่างลงตัว

กลุ่มทรู นำโดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค MIT Media Lab Southeast Asia Forum” จัดโดย MIT Media Lab หน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลกในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การออกแบบ และศิลปะ ที่มุ่งเน้นสำรวจ ค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

พร้อมร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหัวข้อ “Human + AI: Opportunities and Challenges” ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่จะพลิกโฉมโลกธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความเป็นผู้นำทางความคิดของทรู ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยียุคปัจจุบันหรือในอนาคต อันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบุคคล องค์กร และเศรษฐกิจไทย ความสามารถทางการแข่งขัน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมตั้งเป้าขยายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาโซลูชัน และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้าให้แก่ผู้ประกอบการเทคและสตาร์ตอัปประเทศไทยอย่างเต็มที่

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกับคนอย่างกลมกลืน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของการลดต้นทุน ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เนื่องจาก AI มีความสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว จึงแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AI จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในทุกมิติ โดยยกตัวอย่างธุรกิจที่กำลังจะเริ่มนำ AI มาใช้ ได้แก่ ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะ

นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI ยังเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมากอีกด้วย เห็นได้จากนวัตกรรมการเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้านกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จะช่วยเพิ่มความสบายแก่ผู้อยู่อาศัย จึงอาจส่งผลให้ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ทั้งการทำงาน ความบันเทิง และการเรียนรู้พลิกโฉมไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมจริง ๆ นั้น มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดยเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุน คนและกระบวนการมีส่วนสำคัญยิ่งกว่า ในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นเกิดคุณค่าหรือไม่ ทรูจึงทำงานร่วมกับแพทย์ เกษตรกร ผู้ค้าปลีก และผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับประเทศ รวมทั้งคนยังมีความรู้สึกและวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งกว่า AI ดังนั้น การสร้างระบบที่คนและ AI ทำร่วมกัน จึงเป็นแนวทางที่ทรูเชื่อและทำเสมอมา”

ทั้งนี้ การสนับสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค MIT Media Lab Southeast Asia Forum” ยังเน้นย้ำถึงความพร้อมด้านระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของทรูที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับวงการเทคและสตาร์ตอัปไทย และแสดงถึงศักยภาพความสามารถของคนไทยและประเทศไทยต่อสายตาคนทั่วโลกที่มาร่วมงาน อันประกอบด้วย

  • ทรู ดิจิทัล พาร์ค: ศูนย์กลางเทคและสตาร์ตอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองรับการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ ควบคู่กับ การเสริมสร้างเทคคอมมูนิตี้ของไทย ด้วยความแข็งแกร่งของระบบนิเวศครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการเทคและสตาร์ตอัป ที่พร้อมเชื่อมโยงให้คนในแวดวงเทคและสตาร์ตอัปไทย และเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
  • เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของทรู: โดยเฉพาะเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ ผลิตภัณฑ์และบริการจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่นับเป็นระบบนิเวศสำคัญอันเอื้อให้เกิดเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สามารถทำงานและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิจัยและการศึกษา: สานต่อพันธกิจของทรูในการส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นระหว่างการวิจัย การเรียนรู้ การเสริมสร้างศักยภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นนำทางธุรกิจอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน