โรงพยาบาลนครธน เผยถึงความสำเร็จเติบโตสุดแกร่ง ปี 57 โตแล้ว 90% ของเป้าที่ตั้งไว้ เดินหน้าเตรียมความพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพรอบด้านขานรับการเปิด AEC ตั้งเป้าเป็นโรงบาลเองชนอับดับ 1 ในย่านพระรามสองโรงบาลที่คุณและครอบครัสวไว้วางใจ ใส่ใจลายละเอียด และเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 2557 เป็นปีแห่งความสำเร็จ โดยตั้งเป้ายอดรายได้รวมไว้ที่ 1,350บาท โดยใน 6เดือนแรกทำได้ตามเป้าหมายแล้ว 87.51% หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 10% เมื่อเทียบกับ ปี2556

โรงพยาบาลนครธน

เติบโต พร้อมใกล้ชิดชุมชน

ปัจจัยความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆอาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ การออกหน่วยตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ทำให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั่งยังมีการเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์และยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามแผนงานที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งออกแบบให้ขานรับให้กับแนวคิดการวางระบบดูแลคนไข้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แทนที่การมุ่งมั่นพัฒนาแต่ในด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวโดยเน้นการมอบบริการด้วยใจที่เอื้อเฟื้อ ด้วยหัวใจที่เป็นสุขของคนทำงานเพื่อมอลบริการที่สมบูรณ์แก่ผู้ป่วย
ทั้งนี้ รพ ยังมีการปรับปรุงระบบบัตรสมาชิกนครธนใหม่ซึงพึ่งเปิดตัวไปในช่วงที่ผ่านมา มอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก เช่น ส่วนลดค่าห้องสูงสด 25% ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และยังมีการจัดทำทะเบียนที่อยู่และสำรวจเส้นทางเพื่อออกรถพยาบาลรับส่งล่วงหน้า กรณีสมาชิกต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างฉับไว และสำหรับในครึ่งปีหลังนี้ ทางโรงพยาบาลจะเน้นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนผ่านกิจกรรม CSRต่างๆ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านชมรมอายุวัฒนา เป็นต้น
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline