DEXON เป็นองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการในระดับ World Wide”

มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON กล่าวเปิดการสนทนากับ Marketeer ในโอกาสให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive ถึงทิศทางธุรกิจและการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

ซึ่ง DEXON เป็นองค์กรธุรกิจระดับสากล ที่ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน และอื่นๆ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และการบริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงได้รับใบรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยรับรองระบบระดับสากลหลายสถาบัน

ล่าสุด ได้ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขายหุ้น IPO 123.18 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนนำเงินพัฒนาขยายธุรกิจ พร้อมวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร

ศักยภาพบริการตรวจสอบระดับสากล ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วโลก

“เราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยศักยภาพของทีมวิศวกรและศูนย์ R&D ที่มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ทุก Pain Point ให้กับลูกค้า

โดยส่งวิศวกรไทยพร้อมกับนวัตกรรมเครื่องมือที่เราผลิตเองที่เรียกว่า ‘Intelligent Pigging’ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อ ที่ทำให้เราสามารถแผ่ขยายขอบเขตของการให้บริการไปให้บริการด้านของการตรวจสอบระบบท่อมาแล้วทั่วทุกพื้นที่มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศชั้นนำของโลก ไปจนถึงพื้นที่ที่มีความอันตรายมาก ๆ ในแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ และได้เสียงตอบรับที่ดีเสมอมาจากลูกค้า และต่อยอดเป็นความน่าเชื่อถือในระดับสากล เช่นในปัจจุบัน”

คุณมัลลิกากล่าวถึงการให้บริการของ DEXON เริ่มต้นจากบริษัทเล็ก ๆ ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบชั้นนำระดับนานาชาติ ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน ที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่พัฒนามาจากการปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่ท้าทายจนมีศักยภาพในการให้บริการตรวจสอบระดับโลกเช่นในปัจจุบัน

DEXON ใช้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์การทำงานจากทั่วโลก มาประยุกต์ใช้ในเทคนิคการตรวจสอบทุกแบบ ตั้งแต่ระบบตรวจสอบท่อนำส่งอัจฉริยะและการตรวจสอบตามมาตรฐาน API ไปจนถึงการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงด้วยเทคนิคการใช้เชือกและการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง จนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบให้กับลูกค้า

ด้วยรูปแบบการให้บริการตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

  1. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inspection Technology)
  2. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology)
  3. การบริการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ (Training Services)
  4. การให้บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง (Engineering design, Assembly, Installation and Maintenance Service)

DEXON ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลาย ๆ แห่ง เราให้บริการตรวจสอบท่อนำส่ง เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบ การฝึกอบรม และการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing หรือ NDT) ขั้นพื้นฐานและระดับชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตไฟฟ้า การผลิต อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั้งในระบบอุตสาหกรรมต้นสายการผลิต อุตสาหกรรมกลางสายการผลิตและอุตสาหกรรมปลายสายการผลิต”

เรามุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และในฐานะองค์กร เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรของเรา บุคลากรของลูกค้า และชุมชนเป็นอันดับแรก”

Can-do Attitude” กุญแจความสำเร็จที่ขับเคลื่อนองค์กรมากว่า 30 ปี

Marketeer ถามถึง Key success ที่ทำให้ DEXON เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งคุณมัลลิกากล่าวว่ามีอยู่ 2 จุดสำคัญ คือ 1. วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นแนวคิด Can-do Attitude” และ 2. การมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง

“เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสมกันมายาวนานกว่า 30 ปี โดยปลูกฝังให้ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานปฏิบัติการ ให้มีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันคือ เรื่องของ ‘Can-do Attitude’ ซึ่งจุดนี้จะต่อยอดพาเราไปถึง Key success ที่สอง นั่นคือ การมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เราให้ความสำคัญกับ R&D อย่างมากและไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเรื่องของ Customized Requirement อยู่ตลอดเวลา”

คุณมัลลิกาได้เสริมว่า ในทุกครั้งที่ทำงานมักเจอปัญหาใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ DEXON พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ครั้งที่ทำงาน

“สำหรับบริษัทที่มีหน่วยงาน R&D นั้น จุดสำคัญคือหน่วยงาน R&D จะต้องพร้อมรับมือกับโจทย์ที่ท้าทายอยู่เสมอ อย่าง DEXON เราไม่ใช่เพียงแค่สร้างเครื่องมือขึ้นมาแล้วนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการตรวจสอบทุก ๆ ครั้งกับลูกค้าทุกราย แต่เครื่องมือที่ได้รับจากการผลิตเหล่านั้นล้วนมาจากเครื่องมือที่ผ่านการ Customized ตาม Pain Point ของลูกค้าทั้งสิ้น  

เพราะหน้างาน 1,000 แห่ง ก็มี Pain Point ที่ต่างกันไป 1,000 อย่าง มี Requirement ของการตรวจสอบที่หลากหลายรูปแบบ ลูกค้าที่จะติดต่อเราเข้ามาว่าเกิดกรณีที่มีโจทย์ประมาณนี้ DEXON สามารถสร้างเครื่องมือตรวจสอบระบบท่อให้ได้ตามที่เขามีปัญหาไหม นี่คือโจทย์ใหม่ ๆ ที่ทีม R&D ของเราได้รับอย่างต่อเนื่อง และทุก ๆ โจทย์ที่ได้รับกลับเข้ามา มันคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา”

ธุรกิจเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติ

หากมองไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ DEXON จะเห็นได้ว่านี่คือองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังมาตั้งแต่เริ่มต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนให้กับทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกอีกด้วย

Dexon เป็นภาคธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบยั่งยืนอยู่แล้ว เราเป็นธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติ ด้วยการที่เราเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงแค่เรื่องของระบบท่อ ยังรวมไปถึงระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งล้วนต้องการมาตรฐานความปลอดภัย ทุกองค์กรต้องการที่จะให้มั่นใจว่าระบบทุกระบบ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูง เพื่อไม่ให้ทำลายชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ ซึ่งนี่คือหน้าที่ของ DEXON

ทุกการตรวจสอบอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เรายืนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมในการทำธุรกิจ เราตรวจสอบด้วยความมั่นคง ได้ข้อมูลที่แม่นยำ แล้วก็ส่งมอบ Report ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งต่อให้ ESG ไม่ได้เป็นเทรนด์ที่นำธุรกิจให้ยั่งยืน แต่ DEXON ก็ยังคงเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านนี้ต่อไป เพราะนี่คือองค์รวมลักษณะธุรกิจของ DEXON”

ภาพรวมธุรกิจการตรวจสอบ เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก 

สำหรับการเติบโตของธุรกิจการตรวจสอบนั้น ผู้บริหาร DEXON ได้วิเคราะห์ว่า มีทิศทางในเชิงบวกอย่างชัดเจน เนื่องจาก ‘ระบบท่อเป็นการขนส่งที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก’ และยังคงมีความต้องการในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วโลก

“ปัจจุบันมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่า ปริมาณท่อที่ Require เรื่องของการตรวจสอบทั้งในประเทศและระดับสากลทั่วโลกมีปริมาณเยอะมาก เนื่องจากว่า ‘ระบบท่อเป็นการขนส่งที่มีปริมาณมาก’ ทำให้มี ปริมาณ User ที่ใช้ในระบบท่อในโลกใบนี้เยอะมาก ๆ

ซึ่งนี่คือโอกาสในการทำธุรกิจของ DEXON ที่ทำให้เราเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบระบบท่อ ด้วยการนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบหลาย ๆ รูปแบบให้พร้อมรับ Pain Point ที่แตกต่างในอนาคต เพื่อให้เรายังคงเป็นผู้นำในระดับสากลและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง”

เดินหน้าขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง
เพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต

สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรของ DEXON ในอนาคตนั้น มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรได้อย่างครอบคลุม

โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา 4 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศข้างเคียง
  2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ให้บริการการฝึกอบรบเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  3. บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุง ทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
  4. บริษัท ดาคอน ยุโรป บีวี (DEBV) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในทวีปยุโรป และอเมริกา

ตลอดจนมีแผนขยายธุรกิจไปยังทวีปยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการการตรวจสอบท่อโดยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology) ที่มีคู่แข่งน้อยราย โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack detection and measurement system)

นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบระบบท่อส่ง เพื่อรองรับการแปลงไปสู่การใช้งานของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Conversion) ที่จะมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในระบบท่อส่งจากเดิมเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นการขนส่งก๊าซไฮโดรเจน และการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและสร้างโอกาสการได้เปรียบทางการแข่งขัน

DEXON มีแผนการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร และให้บริการอย่างต่อเนื่องไปทุกภูมิภาคของโลกอย่างยั่งยืน” คุณมัลลิกา กล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน