DEXON เป็นองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการในระดับ World Wide”

มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON กล่าวเปิดการสนทนากับ Marketeer ในโอกาสให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive ถึงทิศทางธุรกิจและการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

ซึ่ง DEXON เป็นองค์กรธุรกิจระดับสากล ที่ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน และอื่นๆ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และการบริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงได้รับใบรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยรับรองระบบระดับสากลหลายสถาบัน

ล่าสุด ได้ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขายหุ้น IPO 123.18 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนนำเงินพัฒนาขยายธุรกิจ พร้อมวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร

ศักยภาพบริการตรวจสอบระดับสากล ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วโลก

“เราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยศักยภาพของทีมวิศวกรและศูนย์ R&D ที่มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ทุก Pain Point ให้กับลูกค้า

โดยส่งวิศวกรไทยพร้อมกับนวัตกรรมเครื่องมือที่เราผลิตเองที่เรียกว่า ‘Intelligent Pigging’ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อ ที่ทำให้เราสามารถแผ่ขยายขอบเขตของการให้บริการไปให้บริการด้านของการตรวจสอบระบบท่อมาแล้วทั่วทุกพื้นที่มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศชั้นนำของโลก ไปจนถึงพื้นที่ที่มีความอันตรายมาก ๆ ในแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ และได้เสียงตอบรับที่ดีเสมอมาจากลูกค้า และต่อยอดเป็นความน่าเชื่อถือในระดับสากล เช่นในปัจจุบัน”

คุณมัลลิกากล่าวถึงการให้บริการของ DEXON เริ่มต้นจากบริษัทเล็ก ๆ ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบชั้นนำระดับนานาชาติ ด้วยบุคลากรกว่า 300 คน ที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่พัฒนามาจากการปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่ท้าทายจนมีศักยภาพในการให้บริการตรวจสอบระดับโลกเช่นในปัจจุบัน

DEXON ใช้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์การทำงานจากทั่วโลก มาประยุกต์ใช้ในเทคนิคการตรวจสอบทุกแบบ ตั้งแต่ระบบตรวจสอบท่อนำส่งอัจฉริยะและการตรวจสอบตามมาตรฐาน API ไปจนถึงการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงด้วยเทคนิคการใช้เชือกและการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง จนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบให้กับลูกค้า

ด้วยรูปแบบการให้บริการตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

  1. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inspection Technology)
  2. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology)
  3. การบริการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ (Training Services)
  4. การให้บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง (Engineering design, Assembly, Installation and Maintenance Service)

DEXON ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลาย ๆ แห่ง เราให้บริการตรวจสอบท่อนำส่ง เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบ การฝึกอบรม และการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing หรือ NDT) ขั้นพื้นฐานและระดับชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตไฟฟ้า การผลิต อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั้งในระบบอุตสาหกรรมต้นสายการผลิต อุตสาหกรรมกลางสายการผลิตและอุตสาหกรรมปลายสายการผลิต”

เรามุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และในฐานะองค์กร เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรของเรา บุคลากรของลูกค้า และชุมชนเป็นอันดับแรก”

Can-do Attitude” กุญแจความสำเร็จที่ขับเคลื่อนองค์กรมากว่า 30 ปี

Marketeer ถามถึง Key success ที่ทำให้DEXONเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งคุณมัลลิกากล่าวว่ามีอยู่ 2 จุดสำคัญ คือ 1. วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นแนวคิด Can-do Attitude” และ 2. การมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง

“เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสมกันมายาวนานกว่า 30 ปี โดยปลูกฝังให้ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานปฏิบัติการ ให้มีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันคือ เรื่องของ ‘Can-do Attitude’ ซึ่งจุดนี้จะต่อยอดพาเราไปถึง

Key success ที่สอง นั่นคือ การมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เราให้ความสำคัญกับ R&D อย่างมากและไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเรื่องของ Customized Requirement อยู่ตลอดเวลา”

คุณมัลลิกาได้เสริมว่า ในทุกครั้งที่ทำงานมักเจอปัญหาใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้DEXONพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ครั้งที่ทำงาน

“สำหรับบริษัทที่มีหน่วยงาน R&D นั้น จุดสำคัญคือหน่วยงาน R&D จะต้องพร้อมรับมือกับโจทย์ที่ท้าทายอยู่เสมอ อย่างDEXONเราไม่ใช่เพียงแค่สร้างเครื่องมือขึ้นมาแล้วนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการตรวจสอบทุก ๆ ครั้งกับลูกค้าทุกราย แต่เครื่องมือที่ได้รับจากการผลิตเหล่านั้นล้วนมาจากเครื่องมือที่ผ่านการ Customized ตาม Pain Point ของลูกค้าทั้งสิ้น  

เพราะหน้างาน 1,000 แห่ง ก็มี Pain Point ที่ต่างกันไป 1,000 อย่าง มี Requirement ของการตรวจสอบที่หลากหลายรูปแบบ ลูกค้าที่จะติดต่อเราเข้ามาว่าเกิดกรณีที่มีโจทย์ประมาณนี้ DEXONสามารถสร้างเครื่องมือตรวจสอบระบบท่อให้ได้ตามที่เขามีปัญหาไหม นี่คือโจทย์ใหม่ ๆ ที่ทีม R&D ของเราได้รับอย่างต่อเนื่อง และทุก ๆ โจทย์ที่ได้รับกลับเข้ามา มันคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา”

ธุรกิจเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติ

หากมองไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของDEXONจะเห็นได้ว่านี่คือองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังมาตั้งแต่เริ่มต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนให้กับทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกอีกด้วย

Dexonเป็นภาคธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบยั่งยืนอยู่แล้ว เราเป็นธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติ ด้วยการที่เราเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงแค่เรื่องของระบบท่อ ยังรวมไปถึงระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งล้วนต้องการมาตรฐานความปลอดภัย

ทุกองค์กรต้องการที่จะให้มั่นใจว่าระบบทุกระบบ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูง เพื่อไม่ให้ทำลายชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ ซึ่งนี่คือหน้าที่ของDEXON

ทุกการตรวจสอบอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เรายืนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมในการทำธุรกิจ เราตรวจสอบด้วยความมั่นคง ได้ข้อมูลที่แม่นยำ แล้วก็ส่งมอบ Report ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งต่อให้ ESG ไม่ได้เป็นเทรนด์ที่นำธุรกิจให้ยั่งยืน แต่DEXONก็ยังคงเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้านนี้ต่อไป เพราะนี่คือองค์รวมลักษณะธุรกิจของDEXON”

ภาพรวมธุรกิจการตรวจสอบ เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก 

สำหรับการเติบโตของธุรกิจการตรวจสอบนั้น ผู้บริหาร DEXON ได้วิเคราะห์ว่า มีทิศทางในเชิงบวกอย่างชัดเจน เนื่องจาก ‘ระบบท่อเป็นการขนส่งที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก’ และยังคงมีความต้องการในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วโลก

“ปัจจุบันมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่า ปริมาณท่อที่ Require เรื่องของการตรวจสอบทั้งในประเทศและระดับสากลทั่วโลกมีปริมาณเยอะมาก เนื่องจากว่า ‘ระบบท่อเป็นการขนส่งที่มีปริมาณมาก’ ทำให้มี ปริมาณ User ที่ใช้ในระบบท่อในโลกใบนี้เยอะมาก ๆ

ซึ่งนี่คือโอกาสในการทำธุรกิจของDEXONที่ทำให้เราเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบระบบท่อ ด้วยการนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบหลาย ๆ รูปแบบให้พร้อมรับ Pain Point ที่แตกต่างในอนาคต เพื่อให้เรายังคงเป็นผู้นำในระดับสากลและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง”

เดินหน้าขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง
เพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต

สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรของ DEXON ในอนาคตนั้น มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรได้อย่างครอบคลุม

โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา 4 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศข้างเคียง
  2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ให้บริการการฝึกอบรบเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  3. บ. เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุง ทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
  4. บ. ดาคอน ยุโรป บีวี (DEBV) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในทวีปยุโรป และอเมริกา

ตลอดจนมีแผนขยายธุรกิจไปยังทวีปยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการการตรวจสอบท่อโดยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology) ที่มีคู่แข่งน้อยราย โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack detection and measurement system)

นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบระบบท่อส่ง เพื่อรองรับการแปลงไปสู่การใช้งานของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Conversion) ที่จะมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในระบบท่อส่งจากเดิมเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นการขนส่งก๊าซไฮโดรเจน

และการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและสร้างโอกาสการได้เปรียบทางการแข่งขัน

DEXON มีแผนการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร และให้บริการอย่างต่อเนื่องไปทุกภูมิภาคของโลกอย่างยั่งยืน” คุณมัลลิกา กล่าวทิ้งท้าย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online