สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 37 “The Vibrant Color of Modern Marketing” ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ โลกการตลาดยุคใหม่

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 37  หลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับท่านผู้บริหารในการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อโลกการตลาดเปลี่ยนไป  ภายใต้คอนเซ็ป “The Vibrant Color of Modern Marketing” ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ “โลกการตลาดยุคใหม่” ที่ผสมผสานทั้งแกนกลยุทธ์การตลาด, การสร้างความเข้าใจในลูกค้า, Brand Purpose,  การสื่อสารและสร้างประสบการณ์ในโลกการตลาดยุคดิจิทัล, การบริหาร, การเงินไปจนถึงเทคโนโลยีการตลาดสำคัญๆที่มองข้ามไม่ได้ทุกแง่มุม 

เมื่อมาร่วมหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และประกายความคิดใหม่ๆ  ตลอด 13  วัน  18 หัวข้อ จาก 23 วิทยากรชั้นนำ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 22  กรกฎาคม 2566 (เรียนทุกวันพุธและวันเสาร์)   ในหัวข้อที่หลากหลาย  อาทิ  

 • Catching the Trends : Evolving Landscape of New Marketing วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาดและความเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดแบบ New Marketing โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์

             Founder and Managing Director, DigiNative

 • Building Brand Love: The Journey to Success  หัวใจการสร้างแบรนด์จาก 0 ถึง สำเร็จ อะไรคือกุญแจสำคัญ   โดย  คุณวิภาดา  อัตศรัณย์  CMO Hummingbirds Consulting
 • Adapting to Change: Long-term Planning, Short-term Goals, and Agile Mindset
  การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ  ด้วย Business Model Canvas 
  โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล  CEO and Founder  Hummingbirds Consulting
 • Purposeful Branding and Its Impact ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร
  โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 • Immersive Experience : Winning Over Consumers through Unique Brand Experiences
  ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ   Group Chief, Brand Innovation & Marketing , Dentsu Group 
 • Consumer-centric Mindset: Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่
  ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า  โดย  ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
 • On-life Customer Journey : Connecting Consumers Where They Are เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค  โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล  Assistant to the President for Communication, Brand, and Alumni Relations Chulalongkorn University
 • The Future of E-Commerce: Harnessing the Power of Connected Platforms  พลังของการเชื่อมต่อช่องท่างการขายในโลกยุคใหม่  โดย  คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  Co-Founder 
  Small World for Kids Co., Ltd.  ,Facebook Alpha Tester  และ LINE Certified Coach
 • From Price to Value Creation : How customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่ามากกว่าราคา โดย  คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
  Director ,Digital Marketing Program  School of  Business Administration  Bangkok University
 • Art of Sales : Key to Win   เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
  โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • The Game-Changing Power of Key Opinion Customers สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์  โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์  CEO and Co-Founder  Tellscore
 • The Art of Integrated Marketing and Communication in a Digital Age  สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค  โดย  คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน   Consultant, Chief Strategist-Cheevamitr SE
 • Multi-Platform Media Landscape : Maximizing Media Efficiency กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย   Performance & Ecommerce Lead ,Publicis Media Thailand
 • Strategic Storytelling: Leveraging Narrative to Connect with Customers  สร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค  โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing  และเจ้าของเว็บไซต์การตลาดสุดฮิต  Nuttapuch.com
 • 360 Degree People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน

โดย คุณเพชราภรณ์  จียาศักดิ์   Personal Development Coach

 • Finance for Marketers ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ 
  โดย อ.นวพร บุศยสุนทร อดีตอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot 

มาเป็นผู้ช่วยของคุณ  โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล  Strategic Planning Director &Co-Founder  BrandBaker Co.,Ltd.

 • Dot Connecting เชื่อมเราเข้าหากัน  โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน  Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer
 • ร่วมด้วย Commentators  ผู้บริหาร & นักการตลาดมืออาชีพ จากบริษัทชั้นนำ

คุณชนิต  สุวรรณพรินทร์   Senior Vice President – Head of Customer Experience  Banpu Next Co., Ltd.  , คุณสมพร  มาอุทธรณ์  Executive Consultant  Hakuhodo International (Thailand) Co.,Ltd   , คุณอวยชัย รางชัยกุล   CEO  Loxley Trading Co.,Ltd   และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา  Senior Executive Director  SINO-PACIFIC TRADING (THAILAND) CO.,LTD. 

.

หลักสูตร Super Brand Manager จะเปิดโอกาสให้ท่านได้นำองค์ความรู้มาลงมือวางแผนการตลาดจริง รู้จริง ทำได้จริง นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากการ upskill & reskill  ด้านการตลาดอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน  และยังเป็นโอกาสสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ในวงการการตลาด  

ในการต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรท่านในอนาคตอีกด้วย

**หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่าย

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่ : https://bit.ly/43IQhDu

👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :02-679-7360-3 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ 

       ID Line Official : @matsociety  (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน