4 เดือนแรก ปี 2566 (ม.ค-เม.ย.) ไทยเที่ยวไทย เปย์ 3,130 บาท/คน/ทริป หดตัว -34% จากปี 2562 เปิดประเทศส่ง นทท. ไทยไหลไปต่างประเทศมากขึ้น โดย กัมพูชา จุดหมายยอดฮิต  

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เผยรายงานมุมมองเศรษฐกิจไทย ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ปี 2566 อยู่ที่ 30 ล้านคน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ทริป 48,000 บาท เข้าใกล้ค่าเฉลี่ย ปี 2562 (ก่อนเกิดโควิด-19) มากขึ้น รวมรายได้ทั้งปีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีโอกาสแตะ 1.27 ล้านล้านบาท

4 เดือนแรก ปี 2566 (ม.ค-เม.ย.) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดเป็น มาเลเซีย (1.32 ล้านคน) ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ตามมาเป็นอันดับ 2 (8.45 แสนคน) พบว่ามีอัตราเร่งขึ้นจากจำนวนเที่ยวบินที่ปรับเพิ่มขึ้น และขั้นตอนการขอวีซ่าที่มีความสะดวก

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทย กระจายไปหลายพื้นที่มากขึ้น โดยพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง และจังหวัดเมืองรองหลายแห่ง กลับมาเติบโตกว่าช่วงปี 2562

สถานการณ์เที่ยวกันเองในประเทศ เดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 21.3 ล้านคน พบว่ากลับมาเติบโตได้ใกล้เคียงกับช่วง ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทย ยังต่ำกว่าฐานปีดังกล่าว อยู่ที่ -34%

4 เดือนแรก ปี 2566 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศ อยู่ที่ 3,130 บาท/คน/ทริป สะท้อนแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ทั้งทิศทาง ไทยเที่ยวไทย ยังมีโอกาสชะลอตัวลง ด้วยสถานการณ์ที่กลับสู่ภาวะปกติ ส่งให้ส่วนหนึ่งมีความต้องการไปต่างประเทศมากขึ้น

5 ประเทศที่นักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปเยือนมากสุด 4 เดือนแรก ปี 2566

กัมพูชา จุดหมาย

ไทยเที่ยวนอก

4 เดือนแรก ปี 2566

5 ประเทศแรก ไทยเที่ยวนอก ม.ค.-เม.ย.2566 / แสนคน
กัมพูชา 5.8
ญี่ปุ่น 3.6
เวียดนาม 1.9
สิงคโปร์ 1.6
เกาหลีใต้ 1.5
ที่มา: SCB EIC วิเคราะห์เฉพาะประเทศที่มีข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าประเทศ/มิถุนายน 2566

โดย 5 ประเทศข้างต้น มีประเทศกลุ่ม CLMV ติดมา 2 อันดับ ได้แก่ กัมพูชา เจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2023 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 32 ณ เมืองพนมเปญ วันที่ 5-17 พ.ค.2566 โดย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธ.ค. 2568 ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ร่วมจัด 3 จังหวัด กรุงเทพฯ-ชลบุรี-สงขลา 

และเวียดนาม โดยคนไทยเข้าได้ ไม่ต้องขอวีซ่า 14 และ 30 วัน ตามลำดับ ส่วนประเทศท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคอย่าง ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ คนไทยเข้าได้ ไม่ต้องขอวีซ่า 15, 30 และ 90 วัน ตามลำดับ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย คงประมาณการ GDP ปี 2566 ไว้ที่ 3.9% ตามการบริโภคภาคเอกชน และภาคท่องเที่ยว รวมถึงภาคบริการที่ฟื้นตัวดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้การส่งออกไม่สดใสนักติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online