พีซีเอส/โอซีเอส อัปเดตกลยุทธ์งานบริหารจัดการอาคารครบวงจรในเอเชียแปซิฟิก ปี 2024 รักษาตำแหน่งผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ผ่าน Trust People  เพื่อนร่วมงาน 8 หมื่นคนในภูมิภาค และการสร้าง Strong Partnership พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งในระยะยาว 

โรลองด์/แอน/วาเลรี  

แอน โรเจอร์ส เบลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีซีเอส (PCS) ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ OCS Group กล่าวว่า พีซีเอส เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ภายใต้นาม บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

วางโพสิชันนิ่งบริษัทอยู่ในภาคการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Outsource ให้กับลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยให้บริการรักษาความปลอดภัย, บริการวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร, บริการทำความสะอาด, บริการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น 

เรามีเพื่อนร่วมงาน 130,000 คน ทั่วโลก และ 80,000 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแบรนด์ พีซีเอส ได้การทำตลาดอยู่ใน 3 ประเทศ ไทย, กัมพูชา, บังกลาเทศ โดยไทยนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในภูมิภาค สร้างการจ้างงานใหม่กับคนไทย 1,000 คนต่อปี

กลยุทธ์ของบริษัท ปี 2024  การเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาด บริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานในส่วนธุรกิจหลัก คือ บริการทำความสะอาดและบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ในปี 2024 บริษัทจะกลับมาเน้นให้ความสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าผ่านการให้บริการบริหารอาคารมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตของธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เราให้บริการ

หัวใจหลักสำคัญของความสำเร็จที่ทำให้พีซีเอสเป็นผู้นำในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 55 ปี (ก่อตั้ง ปี 1967) เพราะมีพนักงานของเราเป็นส่วนสำคัญ 

ซึ่งพีซีเอสเชื่อว่า พนักงานทุกคนได้ยึดมั่นในค่านิยม ทั้ง 4 (Trust, Respect, Unity, Empowerment) และนำค่านิยมไปปฏิบัติในการส่งมอบบริการในทุกวัน ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเกิดเป็นพลังงานบวกผ่านการทำงานทุกบริการไปถึงลูกค้าได้

ทั้งในปัจจุบันบริษัทมีการทำงานอย่างหนักในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวพนักงานเองไปพร้อม ๆ กัน 

และให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงาน Put The Right Man On The Right Job หรือจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

ภาพรวมตลาดเอาต์ซอร์ส เซอร์วิส ไทยเป็นตลาดที่มีความเฉพาะตัวกว่าที่อื่น ด้วยความที่ผู้ประกอบการมีเซกเมนต์ที่โฟกัสอยู่ในตลาดไม่เหมือนกัน แต่หากนับการเติบโตตามกลุ่มบริการ เช่น บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด และบริการวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีโอกาสทางการค้ามากสุด ซึ่งพีซีเอสนับเป็นผู้นำอยู่ในตลาด

โรลองด์ ซาลาเมห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทโอซีเอส หรือ OCS Group กล่าวว่า โอซีเอส เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1900 

สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมาร์เก็ตแชร์อยู่ในระดับทอป 5 บริษัททำตลาดอยู่ใน 14 ประเทศ เพื่อนร่วมงานกว่า 80,000 คน รวมบริษัทพีซีเอส โดยแบ่งเป็นบริการรักษาความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร เป็นธุรกิจหลัก

ภาพรวมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย จากผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานมากมายในตลาด โดยหัวใจสำคัญที่ทำให้โอซีเอส รักษาสถานะผู้นำในตลาดไว้ได้ คือ การพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งในด้านการทำงาน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งใส่ใจในด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ประจำอยู่ที่หน่วยงานของลูกค้า

แผนการดำเนินงานของบริษัทกับพีซีเอสในไทย ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพดีอยู่แล้วในภูมิภาค แต่หลังจากนี้จะเน้นในเรื่องของการนำบริการอาหารและโภชนาการ (Catering) ไปขยายต่อยังตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ เพราะเป็นการเจาะตลาดในภาคเอาต์ซอร์ส เซอร์วิส ที่กำลังเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมากในกลุ่ม  

วาเลรี เดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล OCS Group กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรนับเป็นส่วนงานที่สำคัญมากของบริษัท และโอซีเอส ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมแก่พนักงานในบริษัท (Diversity Equity and Inclusion)

ซึ่งบริษัทให้ความเข้าใจความสำคัญในส่วนนี้ผ่านการลงทุนสร้างประสบการณ์และกิจกรรมใหม่ ๆ แก่พนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนพนักงานให้ทำงานกับบริษัทอย่างมีความสุข เพื่อรักษาอายุงานของเพื่อนร่วมงานให้ยาวนาน  

พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการโยกย้ายแผนกไปตามความสามารถ ความเหมาะสมของประสบการณ์การทำงาน และช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงานยังคงทำงานกับบริษัทต่อได้อย่างมีความสุข และพบความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ

อนึ่ง 14 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา พีซีเอส ประเทศไทย พร้อมทีมผู้บริหารจาก OCS Group จัดงานแสดงศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในเครือ ไม่ว่าจะเป็นแถลงผลประกอบการที่เติบโตแบบนิวไฮด์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท พีซีเอส ประเทศไทย

ตลอดจนการสื่อสารเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ให้ความรู้ทางการเงิน ( Money 101) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนให้มีการออมเงินอย่างยั่งยืน เพื่อให้เพื่อนพนักงานกว่า 32,000 คนและครอบครัวได้มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรง โดยมีพันธมิตรอย่าง Grace International School ที่ส่งมอบองค์ความรู้ และ Marketing Bear ที่เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing เพื่อทำหลักสูตรออนไลน์ และไฮไลท์คือ งานมอบรางวัล TRUE Star Awards แก่พนักงานทำความดี 12 ท่านในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงนวัตกรรมโปรดักต์และเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการอาคารจากพันธมิตรธุรกิจทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ Diversey, Easson Energy, Verkada, Prozon และ Raaspalติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online