จินตนาอยู่เหนือกว่าทุกสิ่ง ผลงานศิลปะจากดินสอสี รังสรรค์เป็นใบหน้าคนขนาดเท่าของจริง ผลงานเก๋ๆ จาก Molly Gambardella นักออกแบบชาวอเมริกา ที่มีแรงบันดา่ลใจจากการนำสิ่งของรอบๆ ตัวมาประดิษบ์ใส่ความคิดเป็นงานศิลปะ และเธอให้ชื่อมันว่า สีตาบอด (Color blind) เหมือนแค่ไหน บอดแค่ไหน ลองใช้ใจมอง