จากพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงเน้น “ปลูกป่ารักษาต้นน้ำ เพิ่มโทษคนโลภตัดต้นไม้” เนื่องจาก “ผืนป่า” ถือเป็นรากฐานของความอุดมสมบูรณ์และช่วยป้องกันภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

จึงกลายมาเป็นเหตุผลที่ทำให้ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ที่มีปรัชญาของบริษัทฯว่า “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ขอทำดีตามรอยพ่อ สานต่อโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 2” โดยลงพื้นที่มอบมอบตู้ยาพร้อมยาและอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น ให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าและจุดสกัดที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก หลังจากที่โครงการแรกได้จัดทำตู้ยาพร้อมยาคุณภาพสู่ชุมชนในเขตปริมณฑล จำนวน 100 ตู้ 100 ชุมชน ซึ่งได้มอบให้แก่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปี 2” ก็เพื่อแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังอยากช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของยาฉุกเฉินปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้มีสำรองมากขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่อาจประสบปัญหาการเดินทางจากป่าสู่สถานพยาบาลในช่วงหน้าฝน รวมไปถึงอยากมีส่วนเพิ่มปริมาณยาในการปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานต่างๆ และให้ชุมชุนใกล้เคียง

สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราคือ การส่งมอบความห่วงใยแทนคำขอบคุณไปยังผู้พิทักษ์ป่าไทยทุกคนที่ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอด นอกจากนี้สิ่งที่เรากำลังทำส่วนหนึ่งคือการตอบแทนสู่สังคม และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยนำข่าวสารจากผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่มาสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้” ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 2”

ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ร่วมกิจกรรมฐานหุงหาอาหารตามวิถีผู้พิทักษ์ป่า


สำหรับผืนป่าตะวันตกนั้น มีพื้นที่ 18,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 11.7 ล้านไร่ ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด 17 แห่ง อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และตาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ผู้ล่า เสือโคร่ง เสือดำ เสือไฟ หมาใน แล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอาทิ กระทิง วัวแดง เลียงผา เก้งหม้อ กวาง สมเสร็จ นกเงือก ชะนี เป็นต้น นอกจากนั้นผืนป่าตะวันตกยังครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแคว โดยเป็นพื้นที่สำคัญในการทำมาหากินของชาวเขาและชาวชนบทที่มีอาชีพเก็บของป่า เช่น หน่อไม้ ผลไม้ เห็ด ไม้สำหรับสร้างบ้านเรือนและทำเชื้อเพลิง ยารักษาโรค และผลิตผลจากป่าอื่น ๆ

และด้วยพื้นที่ขนาดมหาศาลจึงเป็นงานที่เรียกได้เป็นงานที่หนักพอสมควร สำหรับ “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” ซึ่งทำหน้าที่ดูแลผืนป่าตะวันตก สำหรับการปฏิบัติงานหลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า คือการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันภัยคุกคามภายนอกอาทิ พรานล่าสัตว์ ลักลอบตัดไม้ บุกรุกพื้นที่ซึ่งปัจจุบันการบุกรุกพื้นที่สามารถควบคุมได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะมีการเข้าป่าลาดตระเวนที่แต่ละครั้งใช้เวลา 3-5วัน เดือนละประมาณ 5 ครั้ง ดำรงชีพด้วยอาหารที่ค่อนข้างจำกัด และผูกเปลนอนกับต้นไม้ในป่า ซึ่งนอกจากอาหารแล้ว “ยารักษาโรค” เป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไปไม่ได้เลย

“ยารักษาโรคมีความจำเป็นมากสำหรับอาชีพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ลึกๆ ถ้าน้ำป่าไหลหลาก เส้นทางจะถูกตัดขาด เราไม่สามารถเดินข้ามห้วยออกมาจากหน่วยได้ ต้องรอให้น้ำลดประมาณหัวเข่าถึงจะออกมาได้ ถ้าเกิดเป็นไข้ป่าขึ้นมา มียาแก้ไข้อยู่ก็พอช่วยได้ ยาที่จำเป็นคือพวกยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้แพ้ แก้คัน เข้าป่ามักจะเจอพวกผึ้ง ตะขาบ แมลงป่อง ยาหม่อง ยาแดงพลาสเตอร์ยาปิดแผลจึงสำคัญบางทีเดินตากฝนทั้งวันก็เป็นไข้ ปวดหัวได้แล้วต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีเข้าเฝือกขาหัก วิธีหามผู้บาดเจ็บ” ไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี บอกเล่าถึงความสำคัญของยา

“นอกจากการมอบตู้ยาและยามีคุณภาพให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในผืนป่าตะวันตกจำนวน 100 ตู้แล้ว ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จำนวน 17 ตู้ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวน 10 ตู้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 14 ตู้ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จำนวน 14 ตู้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 13 ตู้ และต่อเนื่องไปยังอุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี ปิดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง รวมทั้งหมด 100 ตู้ นอกจากนั้น โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ยังคงสานต่อความห่วงใยชุมชนเดิมที่ได้มอบตู้ยาไปแล้ว 100 ชุมชน ในปี 2558 โดยนำยาไปเติมเต็มในตู้ยาเดิมทั้ง 100 ชุมชนในปี 2559 นี้ด้วยเพราะปรัชญาของBIOPHARM คือโอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิตนั่นเอง” ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวปิดท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer