จากผลประกอบการของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2559 ตัวเลขขาดทุน อยู่ที่ 1,102.85 ล้านบาท ส่วน ไตรมาส 3 ปี 2560 ขาดทุนไปแล้ว 2,135.16 ล้านบาท

เป็นอีกรายที่จำเป็นต้องตัดเนื้อเพื่อรักษาชีวิต โดยล่าสุด เมื่อเช้านี้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จำหน่ายสินทรัพย์ 4 รายการใหญ่ๆคือ

1. ขายหุ้นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเนชั่น

2.ขายหุ้นทั้งหมดของช่องทีวีดิจิทัล NOW 26

3. ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด (WPS) ประกอบธุรกิจและบริการด้านการพิมพ์ และหุ้นทั้งหมด ในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการบริหารขนส่ง

4. ขายที่ดินว่างเปล่า รวม 5 แห่ง ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นราว 1,403.61 ล้านบาท
เหตุผลสำคัญคือ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อที่ถดถอยทางเศรษฐกิจลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นจะดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (Bidding) ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ ข้างต้นไปแล้ว เนชั่นกรุ๊ป จะเหลือ 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น คมชัดลึก) และสถานีดิจิทัลทีวีช่องข่าว Nation 22

 

เรตติ้งทีวีดิจิทัล 4 ธ.ค -10 ธ.ค 2560
เรตติ้งช่อง NOW 26 อันดับที่ 13 – 0.138
เรตติ้ง ช่องข่าว Nation 22 อันดับที่ 17 – 0.068

 

ในการนี้ Nation Group ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละรายการ

โดยในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตามมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาอิสระ และในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเห็นสมควรให้กำหนดราคาพื้นฐานในราคาเดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ง
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer