มูลนิธิ EDF มอบรองเท้าผ่านโครงการรองเท้าเปลี่ยนโลก

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบรองเท้า 38,970 คู่ ให้นักเรียนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน ดอยหลวง และเชียงแสน รวม 149 โรงเรียน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รองเท้าเปลี่ยนโลก” หรือ “TOMS Giving Program” ที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าเมื่อลูกค้าซื้อรองเท้าทอมส์ 1 คู่ ทางทอมส์ ชูส์ ก็จะมอบรองเท้าให้กับเด็กๆ ที่ยากจนทั่วโลกอีก 1 คู่

ในประเทศไทย ทอมส์ ชูส์ ได้มอบรองเท้าให้นักเรียนยากจนติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยก่อนหน้านี้ได้มอบรองเท้าให้นักเรียนยากจนในจังหวัดตาก เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวมระยะเวลา 5 ปี มีนักเรียนยากจนในประเทศไทยรับมอบรองเท้าทอมส์แล้วทั้งหมด 183,750 คู่

ภายในงานได้รับเกียติจาก เมธา ปรางค์แสงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย ร่วมถ่ายภาพร่วมกับ อุดม ทิพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

นอกจากนี้ยังมี จารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พัชราภรณ์ ศรีนิมิตรอุดม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และตัวแทนนักเรียนในโอกาสที่บริษัททอมส์ ชูส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายภาพร่วมกัน

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นองค์กร   สาธารณกุศลลำดับที่ 255 ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษา

หรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer