กรุงเทพฯ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายระบบนิเวศทางการประกอบการ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม MIT Inclusive Innovation Asia 2018 ระดับภูมิภาคเอเชียครั้งแรกในประเทศ มุ่งหวังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาแรงงานในอนาคตของประเทศไทย โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเปิดงานอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer