คุณวุฒิชัย พลมานพ ผู้จัดการบริหารโรงงาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)  (ซ้าย) เข้ารับรางวัลในงาน “พิธีรับมอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเข้ารับมอบจาก คุณสุธน นิคมเขต รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ขวา) เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล Green Industry เป็นรางวัลที่ “ยิปซัม ตราช้าง” มุ่งเน้นเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามระดับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี หรือ ยิปซัม ตราช้าง ที่มีการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับนโยบายหลักอีกข้อหนึ่งของบริษัทผู้ถือหุ้นรายหลักของยิปซัม ตราช้าง คือ บริษัท ยูเอสจี บอรอล (USG BORAL) ซึ่งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสังคมให้อยู่คู่กันอย่างยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer