ว่ากันว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จากการคาดการณ์ของ อิริคสัน ผ่านผลสำรวจแนวโน้มในอนาคตจากทัศนคติของผู้ใช้งาน อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) พบมุมมองและความคาดหวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหละ

  1. Your body is the user interface เกิน 50% ของผู้ที่ใช้อุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยเสียง มีความเชื่อว่าจะสามารถสั่งการอุปกรณ์ด้วยท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การออกเสียงสูงต่ำ และการสัมผัส ราวกับสั่งการกับเพื่อนมนุษย์ และผู้ใช้งานจำนวน 2 ใน 3 ส่วนคิดว่าแนวโน้มเช่นนี้จะเกิดขึ้นภายในอีก 3 ปีข้างหน้า
  2. 2. Augmented hearing มีวุ้นแปลภาษาไหม 63% ของผู้บริโภคอยากได้หูฟังที่ช่วยแปลภาษาแบบ real time และ 52% ของต้องการที่จะใส่หูฟังเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากการกรนของคนในครอบครัว
  3. Eternal newbies ผู้บริโภค 30% รู้สึกว่าการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาทำให้พวกเขารู้สึกล้าหลัง แต่เทคโนโลยีก็ยังทำให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดย46% เห็นอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทำให้ได้เรียนรู้และลืมทักษะต่าง ๆ เร็วกว่าที่เคยเป็นมา
  4. Social broadcasting แม้โซเซียลมีเดียยังคงมีหน้าที่แชะ เช็ค แชร์ เมนต์ เหมือนเดิม แต่ครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสำรวจเชื่อว่า AI จะมีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกโพสต์ลงบนโซเซียลเน็ตเวิร์ค
  5. Intelligent ads กระแสของ AR และ VR จะยกระดับให้การทำโฆษณามีความเสมือนจริงมากขึ้นจนแทนจะสื่อสารแทนผลิตภัณฑ์จริงได้
  6. Uncanny communication เป็นเรื่องแปลกคือผู้บริโภคมากถึง 50% คิดว่าไม่สามารถบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรได้ และ40% ถูกหลอกด้วยสมาร์ทโฟนที่สามารถโต้ตอบต่ออารมณ์ของพวกเขาได้อีกด้วย
  7. Leisure society นักเรียนและคนทำงานมากถึง 32% คิดว่าพวกเขาไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงานเท่านั้น และ 40% ต้องการหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำงานสร้างรายได้ให้แก่พวกเขาได้ เพื่อให้พวกเขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
  8. Your photo is a room 3 ใน 4 เชื่อว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าไปในสมาร์ทโฟนเพื่อดูรูปต่างๆ ในนั้นได้
  9. Streets in the air 39% คิดว่าต้องการโครงข่ายถนนบนฟ้าสำหรับโดรนและยานพาหนะที่บินได้ เพราะกลัวว่าโดรนจะหล่นลงบนหัวของพวกเขาสักวัน
  10. The charged future 80% เชื่อว่าภายใน 5 ปีจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จอีกต่อไป  

ที่มา :ผลสำรวจแนวโน้มในอนาคตจากทัศนคติของผู้ใช้งาน อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) จากห้องปฏิบัติการวิจัยผู้บริโภคของอีริคสัน ซึ่งทำการวิจัยมามากกว่า 22 ปี และผลสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใน 10 เมืองทีมีอิทธิพลทั่วโลก เมื่อเดือนตุลาคม 2560 การศึกษาในครั้งนี้อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวน 30 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีการปรับเปลี่ยนได้เร็วกว่าผู้อื่น ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการทำแบบสำรวจแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต