โฮมโปรได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow   Jones  Sustainability  Index   ( DJSI )  ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก  จัดทำขึ้นโดย S&P  Dow Jones Indices และ Robecco  SAM รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอรัปชั่นและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer