คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ผู้นำด้านการบริการในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ “แฟร์ แชร์ แคร์” เพื่อพัฒนาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง จัดงาน K FORUM 2018 เวทีเพื่อแบ่งปันความรู้ เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจและสร้างสรรค์ประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน” เสริมแกร่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นเติบโตไปด้วยกัน

คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน K FORUM 2018 “The Art of Sust(r)ainability ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน ว่า บริษัทฯ ยังยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 3 กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ Fair ดำเนินงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส Share การสร้างแรงจูงใจ และแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น Care ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยงาน K FORUM 2018 ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อแบ่งปัน (sharing) ข่าวสาร ข้อมูลที่สำคัญแก่ลูกค้า พันธมิตรของบริษัทฯ เป็นงานชุมนุมนักธุรกิจและ ผู้ประกอบการ ในแวดวงอาชีพ รวมถึงอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยง (connecting) พันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ (experiencing) ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

หัวข้อหลักของงาน K FORUM ในครั้งนี้คือ The Art of Sust(r)ainability ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนและเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้า พันธมิตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจการด้วยความยั่งยืนในทุกกระบวนการและทุกสาขาธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความยั่งยืน ว่ามิใช่เพียงการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ยังคำนึงถึงการปฏิบัติ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล เพราะกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ ทุกท่านจะได้รับทราบถึงแนวคิด มุมมอง และการปฏิบัติจริงในรูปแบบของกรณีศึกษาในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ K FORUM 2018

คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “เราตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา และถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของธนาคาร  จึงมีการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการติดปีกเติมฝัน มุ่งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ห่างไกลตามชนบท ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานได้สัมผัสและซึมซับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยในงาน K FORUM 2018 ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น และเชื่อว่าคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะมีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด”

[www.cimbthai.com, CIMB call center: 0 2626 7777]

Mr.Adriel Chua, Project Director (คนที่ 1 จากซ้าย) บริษัท เปเปอร์ คาร์เพนเตอร์ จํากัด กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในปัจจุบันนี้  ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นส่งตรงมาจากประเทศสิงคโปร์  จุดเด่นของเราคือการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากกระดาษ ซึ่งทุกอย่างล้วนตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทันที หรือการแปรสภาพก่อนแล้วจึงนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อผลิตเป็นโครงสร้างและชิ้นงานต่างๆ ที่น่าสนใจ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นกระดาษแต่มีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แพ้วัสดุประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ได้รับการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) ว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนวทางแห่งความยั่งยืน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ด้วยเช่นกัน และการจัดงาน K FORUM ในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถร่วมมือช่วยกันพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้เติบโตไปพร้อมกัน [www.facebook.com/papercarpenter, adriel@papercarpenter.com, Line ID: adrielchua69]

คุณณัฏฐยา อรรจนานันท์ General Manager บริษัท คอนเซปต์ ทรี จํากัด กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังให้คนและโลกอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคอนเซปต์ ทรี ผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืนตามธรรมชาติ เช่น ใยไผ่ วัสดุรีไซเคิล และพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ จึงสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าทั่วไป เหมาะกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดงาน K FORUM ในครั้งนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเชื่อว่าจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างลูกค้า พันธมิตรของคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน

[ www.concepttree.co.th, cctgoeco@gmail.com ]

สำหรับข้อมูล บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่าสองทศวรรษ มีสำนักงานสาขา 21 แห่งในภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง ให้บริการแก่ลูกค้าภายในและต่างประเทศ ทางด้านการสื่อสาร การออกแบบและการผลิต สำหรับธุรกิจการตกแต่งภายใน ธุรกิจการแสดงสินค้า และงานกิจกรรม ธุรกิจพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงการบริการด้านการตลาด การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และงานสื่อสารการตลาดแบบเต็มรูปแบบ โดยมีผลงาน อาทิ งานตกแต่งภายในร้านยูนิโคล่, งานตกแต่งภายในส่วนกลางศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน, ร้านค้าปลอดภาษี จีเอ็มเอส ภูเก็ต, ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo, งานมหกรรมการเงิน Money Expo, บริหารจัดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2559, ออกแบบและตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ ณ โรงงานโคลเลอร์ สระบุรี เป็นต้น

[www.kingsmen-cmti.com, www.facebook.com/kingsmencmtiplc]อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer