นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการมูลนิธิ One Love นำ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดย นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า แพทย์และพยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานและการดำรงตนมาตลอด โดยเฉพาะการทำเพื่อสังคม และประโยชน์ส่วนร่วม โดยมีโครงการ CSR หลายโครงการที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมไปถึงการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักคำสอนที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer