เทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยว วิเคราะห์ทิศทาง ธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2562 พร้อมเผยความจริงที่ผู้ประกอบการต้องรู้ !!!
คีรีทราเวล (Khiri Travel) ผู้นำตลาดในด้านการท่องเที่ยวเชิงลึก ฉลองครบรอบ 25 ปีในการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนในปี พ. ศ.2561 วิลเลียม นิเมเยอร์ (Willem Niemeijer) ผู้ก่อตั้งบริษัทที่มองย้อนกลับไปครั้งแรกที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในเอเชีย และได้แชร์ประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงกระแสการท่องเที่ยวพร้อมเปิดแผนธุรกิจในอนาคต

ความจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

– หากคุณเลือกอาชีพด้านการท่องเที่ยวอย่าให้เงินเป็นแรงจูงใจ มีอาชีพในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คุณสามารถทำเงินได้ง่ายและมากกว่าการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมกันกับความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในภาคการท่องเที่ยวนั้น หากรักษาให้ดีสามารถทำให้ยั่งยืนได้ แตกต่างจากทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่ใช้แล้วหมดไป สิ่งนี้เป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

– สำหรับบริษัทจัดการดูแล ณ แหล่งท่องเที่ยวหรือ DMC ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก เช่น Travel life ไม่ใช่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงการมีศีลธรรม หรือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่เป็นเสมือนการได้รับสิ่งตอบแทน เช่น คีรีทราเวลซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อผู้คน โลก และผลกำไร

– คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การค้นหาบุคลากร การจ้างและพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงานเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และคือตัวชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท

– แม้ว่าการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและการส่งข้อความออนไลน์จะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถแทนที่การติดต่อสื่อสารแบบสนทนาต่อหน้ากัน หรือ face-to-face ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน คู่ค้าธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า และลูกค้าของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

– ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว คือนิยามการท่องเที่ยวที่ดี และมีคุณภาพมากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ คุณจะพบว่าการให้ความเคารพต่อชุมชนแหล่งท่องเที่ยว หรือการติดต่อกับผู้คนแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ในอนาคตผู้คนคือผู้สร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

5 กระแสการท่องเที่ยวโลก

1. ประเทศจีนจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอเชียและของโลกเท่านั้น แต่รวมถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลก และอินเดียจะเข้ามาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจีนได้ละทิ้งบทบาทนี้ ซึ่งประเทศทางตะวันตกต้องทำความคุ้นเคยกับกระแสนี้

2. ในยุคดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสร้างสรรค์ความสะดวกสบายทำให้กระแสการท่องเที่ยวแบบอิสระด้วยตนเองทวีความชัดเจนมากขึ้น สายการบินราคาประหยัดเพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ธุรกิจต่างนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ความท้าทายคือการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์

3. เนื่องจากนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ในตลาดหลัก (major markets) ยังคงไหลไปสู่จุดหมายปลายทางที่คนนิยมและมีปัญหานักท่องเที่ยวล้นทะลักหรือ overtourism นักท่องเที่ยวจากตลาด mature markets จะหันไปหาจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

4. การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จะหายไปจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวจากตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกจะเป็นตัวอย่าง และพวกเขาคาดหวังที่จะไม่ได้เห็นการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเขาไปเยือน ภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริโภคที่ฉลาดจะเป็นผู้นำกระแสนี้

5. ในช่วงเวลาของการควบรวมกิจการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยว นักลงทุนที่ฉลาดเลือกที่จะลงทุนกับธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ สิ่งเหล่านี้จะชัดเจนมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการให้การดูแลต้อนรับ และบริษัทนำเที่ยว ทำให้เกิดความคล่องตัว และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวสูงขึ้น

5 สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้น

1. สำหรับรัฐบาลควรรับฟังชุมชนให้มากขึ้น และใช้เงินเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาเขตการท่องเที่ยวซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน มากกว่าที่จะชี้วัดความสำเร็จด้วยสถิติตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยว

2. ลดขั้นตอนในการขอวีซ่า หรือไม่ต้องมีวีซ่า หรือทำให้การขอวีซ่าออนไลน์ง่ายขึ้น

3. ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรถยนต์ง่ายขึ้นสำหรับคนในภูมิภาค โดยมียุโรปเป็นตัวอย่าง

4. สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติให้มากกว่าการพูด เพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

5. สำหรับด้านความมั่นคงทางการเมืองในเอเชีย หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่แข็งแรง การท่องเที่ยวจึงอาจมีการลดปริมาณลงได้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง

5 แหล่งท่องเที่ยวใหม่

1. น่าน–จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากมาย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะสามารถเดินทางผ่านเข้าไปยังหลวงพระบางในประเทศลาวได้อย่างสะดวก

2. Flores–ประตูสู่ Komodo จะพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางใหม่ในอินโดนีเซีย

3. เกาะต่างๆ ในกัมพูชา เช่น Koh Rong Samloem กำลังเป็นที่นิยม ทำให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว Stand alone มีการสร้างรีสอร์ตที่หรูหรา และสะดวกสบายหลายแห่ง ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

4. หมู่เกาะ Mergui ทางภาคใต้ของพม่า ซึ่งกำลังมีการพัฒนาสร้างรีสอร์ตสวยงามหรูหราหลายแห่ง สามารถเดินทางไปถึงได้จากทางภาคใต้ของไทย

5. อุทยานแห่งชาติ Kumana ในศรีลังกา ซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ Yala มีนักท่องเที่ยวน้อย และเหมาะสำหรับการเที่ยวชมสัตว์ป่าซาฟารี

คาดการณ์ 5 แนวโน้มการท่องเที่ยว

1. เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความเป็นจริงหรือเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยว และเพิ่มคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ ร้านอาหาร รวมถึงงานแสดงสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว

2. ในยุคที่การเดินทางท่องเที่ยว และปัญหาภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองเพิ่มขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยวต้องพยายามเป็นทวีคูณเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในการปกป้องชื่อเสียงของตน

3. ปัญหาทางการเงิน ความผันผวนของสกุลเงิน ราคาน้ำมัน ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และการระบาดของโรค จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นระยะๆ ต่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวก็สามารถเกิดขึ้นได้เร็วเช่นกัน

4. เทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยว การโฆษณาด้านการท่องเที่ยวจะถูกกำหนดให้ยึดหลักความเป็นจริงมากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ภาพชายหาดที่สวยงามเงียบสงบปราศจากนักท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงคือมีนักท่องเที่ยวล้นชายหาด สถาบันต่างๆ เช่น สหภาพยุโรปจะกำหนดบทลงโทษผู้ที่ละเมิดหรือโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง

5. การเดินทางท่องอวกาศและธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศจะจับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

อะไรคือกระแสการท่องเที่ยว ความคาดหวัง การคาดการณ์ และจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่คุณคิดว่าจะกำหนดอนาคตของการท่องเที่ยว? พูดคุยกันกับ Khiri Travel ที่เพจเฟชบุ๊ก https://www.facebook.com/

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน