บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงองค์กร NGOs ต่างๆ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินกิจกรรมการเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดนกในนกอพยพและติดห่วงขา เพื่อศึกษาเส้นทางการอพยพของนกนางแอ่นบ้าน โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายวิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) นายสถิตย์ บุญมณี รองผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมพนักงานในเครือซีพี/ทรู ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม ณ บริเวณถนนสีลม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินกิจกรรมการจับนกนางแอ่นบ้าน ใส่ห่วงขาและเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดนก โดยวิธีการเก็บตัวอย่าง Swab จากช่องทวารหนัก บริเวณถนนสีลม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และเป็นการศึกษาประชากรรวมถึงเส้นทางอพยพของนกนางแอ่นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงองค์กร NGOs ต่างๆ

 

ทั้งนี้ นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) เป็นนกอพยพหนีความหนาวเย็นจากประเทศรัสเซียและจีนลงมาทางใต้ในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ช่วงฤดูหนาว ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการใส่ห่วงขานกนางแอ่นบ้านบริเวณถนนสีลม ตั้งแต่ปี 2534– ปัจจุบัน มีการใส่ห่วงขานกนางแอ่นบ้านที่ถนนสีลม ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18,697 ตัว โดยสามารถจับนกที่ใส่ห่วงขากลับคืนได้ 288 ตัว ทำให้ทราบว่านกนางแอ่นบ้านมีอายุยืนมากกว่า 8 ปี และยังเคยพบนกนางแอ่นบ้านที่ติดห่วงขาจาก จ.น่าน ถูกจับได้ที่บริเวณถนนสีลมอีกด้วย ทั้งนี้พบว่ามีนกนางแอ่นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสีลมในช่วงฤดูหนาวเป็นนกที่อพยพมาจากทะเลสาบ TOREYSKIE ประเทศรัสเซีย

 

นายเฉลิมชัย ปาปะทา กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพทั่วประเทศ ซึ่งนกนางแอ่นบ้านที่ ถ.สีลม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีการอาศัยใกล้ชิดแหล่งชุมชนที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับมูลและสารคัดหลั่งค่อนข้างสูง และจากการสุ่มตรวจนกนางแอ่นบ้าน บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก ตั้งแต่ปี 2548 มีการเก็บตัวอย่างไปแล้ว 368 ตัวอย่าง ไม่พบนกนางแอ่นบ้านติดเชื้อไข้หวัดนกแต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดนกจากนกในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอื่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในการเก็บตัวอย่างจำนวน 2,500 ตัวอย่าง ในพื้นที่ทั่วประเทศทุกปี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทยเช่นกัน
 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer