บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561–31 ธันวาคม 2561) มีรายได้รวม 4,241 ล้านบาท ซึ่งทำให้งบการเงินรวม 12 เดือน (1 มกราคม 2561–31 ธันวาคม 2561) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิกว่า 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,307 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% โดยประสบความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2561 และโครงการเดิมยังขายโอนได้อย่างต่อเนื่อง ยอดโอนสำหรับ 12 เดือนเพิ่มขึ้น 12% และราคาขายเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าปีก่อน 6% โดยยอดขายบ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาท มีสัดส่วนการโอนที่สูงขึ้นมากกว่าปีก่อน พร้อมกำหนดปี 2562 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success)

ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า “บริษัทฯ กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success) โดยประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

  1. การเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนด้วยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Sustainable Quality Growth) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตควบคู่ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการเชิงพาณิชย์ จึงตั้งเป้าหมายอัตราส่วนของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ 80% และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ 20% จึงได้ตั้งเป้าหมายรายได้รวม 19,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 18,000 ล้านบาท โดยมีเป้ายอดขายที่ 31,400 ล้านบาท มีแผนงานเปิดโครงการในปี 2562 อีก 28 โครงการมูลค่า 33,000 ล้านบาท  2. รายได้จากการให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 1,800 ล้านบาท จากการเช่าพื้นที่ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ หัวมุมถนนรัชดา-พระราม 4 อาคารสำนักงาน และโรงแรมมูลค่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมียอดผู้เช่าเต็มพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ ในปีนี้ยังจะเริ่มมีรายได้จากโครงการสามย่านมิตรทาวน์
  2. การเสริมประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล (Product Quality Effectiveness & Efficiency) การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการแนวราบที่เปิดขายรวม 67 โครงการ และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 200,000 ตารางเมตร จึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
  1. การดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล (Technology and Digital Strategy) โดยการสร้างแพลตฟอร์ม และบริหารข้อมูล เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า เพื่อการก้าวเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทั้งงานขายและงานบริการหลังการขาย
  1. การขับเคลื่อนพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์กร (Building People and Culture) ด้วยการดูแลและหล่อหลอมพนักงานของโกลเด้นแลนด์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรโดยเน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และยังสร้างบรรยากาศใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการทำงาน
  1. การแข่งขันด้วยความร่วมมือระดับสากล (Opportunistic synergy with Frasers) ผ่านความร่วมมือ “โกลเด้นแลนด์-เฟรเซอร์ส ซินเนอร์จี้” เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของโกลเด้นแลนด์ โดยได้ผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความชำนาญในการพัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการระดับนานาชาติของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (Frasers Property Limited) ต่อยอดให้กับความชำนาญในการพัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของโกลเด้นแลนด์

 

ธนพล กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในปี 2562 ท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทายต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมุ่งกระจายการเติบโตทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์องค์กรของปี 2562 ทั้ง 5 ข้อนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่า และศักยภาพขององค์กร ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2563 ที่ตั้งไว้”

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer