โครงการประกวดการนำเสนอแผนงานพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จัดโดยเคเอฟซี ประเทศไทย โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่…แล้วไปให้สุด” เพื่อตอกย้ำบทบาทของแบรนด์เคเอฟซีในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเคารพตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง นำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้คนรุ่นใหม่เห็นแก่ส่วนรวมและตระหนักถึงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าจะด้านใด ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำประเทศไทยให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม มียอดเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 โครงการ  และเข้าถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 100 มหาวิทยาลัยติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online