‘เอพี ไทยแลนด์’ สานต่อปรัชญา PROJECT GROW แนวคิดพัฒนาพื้นที่เพื่อทุกชีวิตยั่งยืน ผนึกกำลัง ‘บิ๊กทรีส์และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง’ สร้างมหานครสีเขียว

– สานต่อวิสัยทัศน์ ‘AP WORLD’ การสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การสร้างพิมพ์เขียวให้กับเมืองจับมือกับบิ๊กทรีส์ และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง

– จุดประกายสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ ผ่านงาน ‘AP GROW DAY’

– ครั้งแรกกับการเปิดให้บุคคลทั่วไปขึ้นศึกษากายภาพต้นไม้ใหญ่ในระดับความสูง 25 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษากว่า 50 เมตรกับรุกขกรมืออาชีพ

– พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนรักษ์ต้นไม้ใหญ่

– แพทตี้ อังศุมาลิน ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับภารกิจฟื้นคืนสีเขียวให้กับเมืองและรู้จักนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก

กรุงเทพฯ (4 เม.ย. 62) – บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าและผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย นำโดย สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง Director of Brand Strategy มอบเงินสนับสนุนกองทุนรักษ์ต้นไม้ใหญ่ พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรสีเขียว บิ๊กทรีส์ (Big Trees) และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง

สานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านปรัชญา PROJECT GROW แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ มุ่งให้ทุกชีวิตเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน จัดงาน ‘AP GROW DAY’ ณ สวนรถไฟ

เพื่อจุดประกายความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมไปด้วยกัน ผ่านทุกๆ รายละเอียดที่เอพี ไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตรได้สร้างสรรค์ขึ้น อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ขึ้นศึกษากายภาพของต้นไม้ใหญ่ในสวนรถไฟในระดับความสูง 25 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษากว่า 50 เมตรกับรุกขกรมืออาชีพ

ภายในงานพบกับ ‘แพทตี้-อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา’ ดารานักแสดงคนดัง ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับภารกิจพลิกฟื้นคืนสีเขียวให้กับเมือง การ Reduce-Reuse-Recycle ที่ทำได้จริง รู้จักกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติไร้สารเคมี กระถางใยมะพร้าว ทางเลือกใหม่ของการปลูกต้นไม้ และปิดท้ายด้วยดนตรีในสวนกับบอย-ตรัย ภูมิรัตน์

นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง Director of Brand Strategy บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้

เราจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในฐานะดีเวลอปเปอร์จะมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมได้อย่างไร และจากวิสัยทัศน์ AP WORLD ที่เอพี ไทยแลนด์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อทุกคนในสังคมให้เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิด ‘PROJECT GROW’ ปรัชญาที่ใช้ในการสร้างมาสเตอร์แพลนเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เคียงคู่ไปกับการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ  การให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการร่วมสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน”  

“เราได้เริ่มแนวคิดนี้กับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือ การอนุรักษ์ต้นจามจุรีเก่าแก่ที่อายุราว 50 ปี สูงประมาณ 20 เมตร จำนวน 3 ต้น ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินพัฒนาโครงการ RHYTHM EKKAMAI ESTATE ให้อยู่คู่กับชุมชนและเมืองต่อไป

ซึ่งวันนี้ต้นไม้ทั้ง 3 ต้นเริ่มผลิกิ่งก้านใหม่แล้ว รวมถึงการจัดงาน AP Grow Day ในครั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบิ๊กทรีส์และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เพื่อร่วมจุดประกายความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่

ทุกๆ รายละเอียดที่เอพี ไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตรได้สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนเกิดจากความตั้งใจที่อยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจนการให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก

เช่น ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติไร้สารเคมี กระถางใยมะพร้าว ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการปลูกต้นไม้ หรือพันธ์ุไม้กรองอากาศ เป็นต้น”

ทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ ยังคงมีแผนยกระดับภารกิจ Project Grow ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมมือกับกลุ่มบิ๊กทรีส์ และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เช่น การออกแบบหลักสูตรพิเศษที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นไม้ในโครงการพักอาศัย

ที่เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกพันธ์ุไม้ การสังเกตอาการป่วย และการดูแลรักษา เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องต้นไม้ให้ทั้งแก่พนักงานเครือเอพี และบุคลากรทั่วไปผ่านสถาบัน AP Academy หรือกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ Reduce-Reuse-Recycle อีกด้วย

นางอรยา สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งบิ๊กทรีส์ กลุ่มนักอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 7 ปี กล่าวว่า “จากการที่เห็นจำนวนต้นไม้ลดลง เป็นการแทนที่ของตึกรามและคอนโดฯ ในเมือง

เราจึงรวมตัวกันทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ความท้าทายคือการเปลี่ยนความคิดของคนว่าแท้จริงแล้วเมืองใหญ่ก็สามารถอยู่คู่กับธรรมชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไป

สำหรับงานในวันนี้ ผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้ความรู้ทั่วไปในเรื่องของการดูแลต้นไม้ง่ายๆ คือ การแนะนำการปลูกต้นไม้และเตรียมดินอย่างถูกวิธี และการเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยถ่านชีวภาพ หรือ BIO-CHAR ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง เอพี ไทยแลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นกิจกรรมนำร่องอย่าง AP GROW DAY ขึ้นมา

แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา นักแสดงชื่อดัง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน PROJECT GROW ของเอพี ไทยแลนด์ และได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมมารวมตัวกัน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้ด้วยมือของเราค่ะ

โดยที่ทุกคนในสังคมจะต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าหน้าที่ดูแลต้นไม้ไม่ได้เป็นของภาครัฐ หรือกลุ่มบิ๊กทรีส์เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เริ่มจากต้นไม้ที่บ้านของเรา ควบคู่ไปกับการศึกษาวิธีการดูแลต้นไม้ที่ถูกวิธี ช่วยกันปลูกจิตสำนึกการรักษ์ต้นไม้ให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน

ซึ่งวันนี้แพทตี้ได้เรียนรู้วิธีสังเกตอาการป่วยของต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธี รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก ซึ่งหลังจากนี้ หากใครที่รู้จักมีปัญหาเรื่องต้นไม้เราก็สามารถให้คำแนะนำ และบอกต่อความรู้ที่ได้ในวันนี้

ซึ่งแพทตี้เชื่อว่าการตัดต้นไม้ทิ้ง หรือการปล่อยให้ต้นไม้ตาย จะด้วยความไม่รู้วิธีการดูแล อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับโลกเราในอนาคต อยากเชิญชวนทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ คุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้ด้วยมือของเราทุกคนค่ะ”

ทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ ยังมีกิจกรรมที่สานต่อปรัชญา PROJECT GROW ภายใต้คอนเซ็ปต์การ Reduce-Reuse-Recycle ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมได้ทาง www.APprojectgrow.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน