รายได้ธนาคาร ทำไมน้อยลง ? กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ และทีเอ็มบี

ผ่านมา 3 เดือน 3 ธนาคารอย่างกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ทหารไทย มีกำไรน้อยลงหากเทียบกับ 3 เดือนแรกของปีที่แล้ว

กำไรที่น้อยลงของ 3 ธนาคาร เกิดจากอะไร?

สาเหตุก็คือ รายได้ธนาคาร ลดน้อยลง โดยธุรกิจธนาคารนั้นแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

1. รายได้จากดอกเบี้ยทุกประเภท ที่คิดเป็นประมาณ 70% ของรายได้ทั้งหมดธนาคาร

2. รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย คิดเป็น 30% ของรายได้ทั้งหมดธนาคาร

โดยรายได้ดอกเบี้ยของทั้ง 3 ธนาคารต่างเติบโตหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับ 3 เดือนแรกของปี 2018

K BANK มีรายได้ดอกเบี้ย 25,252 ล้านบาทเติบโต 6.5%

SCB มีรายได้ดอกเบี้ย 24,713 ล้านบาทเติบโต 5.9%

TMB มีรายได้ดอกเบี้ย 9,051 ล้านบาทเติบโต 5.9%

เพราะฉะนั้นรายได้ที่ลดน้อยลงอย่างน่าใจหายของทั้ง 3 ธนาคารก็คือ “รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย” นั่นเอง

และรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ย ที่ลดน้อยลงมากที่สุดก็คือ ค่าธรรมเนียมบริการ

โดยหากเทียบ 3 เดือนแรกระหว่างปี 2018 กับปี 2019 จะพบว่ารายได้ทั้ง 3 ธนาคารในส่วนค่าธรรมเนียม แต่ละรายลดน้อยลงมากกว่า 1,000 ล้านบาท

K Bank มีรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 1,829 ล้านบาท SCB ลดลง 1,086 ล้านบาท สุดท้ายคือ TMB ลดลง 1,134 ล้านบาท

หากคิดเป็นค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารลดน้อยหายไปเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เดือนละประมาณ 500 ล้านบาท

อีกทั้งรายได้ในส่วนค่าธรรมเนียมนั้น ในอดีตเป็นสิ่งที่ธนาคารชื่นชอบ เพราะต้นทุนในการทำธุรกิจส่วนนี้ถือว่าน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ 3 ธนาคารรู้อยู่แก่ใจว่าต้องเป็นเช่นนี้ นับตั้งแต่ที่ตัวเองเลือกจะกดปุ่มฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Mobile banking

แต่ก็แลกกับ “ต้นทุน” การทำธุรกิจที่จะลดลงอย่างมหาศาลในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะต้นทุนอันดับ 1 อย่าง จำนวนพนักงานและสาขาที่คิดเป็นประมาณ 50-60% จากต้นทุนทำธุรกิจทั้งหมดของธนาคารในแต่ละปี

แล้วจริงๆ ณ วันนี้ ต้นทุนการทำธุรกิจของธนาคารค่อยๆ เริ่มลดน้อยลงจริงหรือไม่?

ต้องบอกว่า ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เพราะ ณ วันนี้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจหรือต้นทุนของทั้ง 3 ธนาคารใน 3 เดือนแรกต่าง “เพิ่มขึ้น”

SCB มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจทั้งหมดใน 3 เดือนแรก 17,835 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.9%

เช่นเดียวกันกับ K Bank มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 3 เดือนแรก 16,010 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.13%

สุดท้ายคือ TMB มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 4,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%

เหตุผลที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นของแต่ละธนาคาร ต่างมีเหตุผลที่เหมือนกันคือ “พนักงาน”

ทั้งเงินชดเชยการออกของพนักงานที่เกษียณอายุ, ค่าใช้จ่ายตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ

แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถึงจุดคาดหวังของธนาคาร นั่นคือ จำนวนพนักงานและจำนวนสาขาเหลือเท่าที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

วันนั้นจะเป็นวันที่ธนาคารดิจิทัลมีกำไรมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุค “อนาล็อก”

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน