“ฟรีสแลนด์คัมพิน่า” จับมือ “อ.ส.ค.” และ “ม.เกษตร” เดินหน้าเสริมแกร่งเกษตรกรโคนมไทย

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ นำโดย ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ประกาศความสำเร็จในการจัดทำ “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” เตรียมพร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรโคนมกว่า 8,000 รายในเครือข่ายของโฟร์โมสต์และอ.ส.ค. พร้อมชูจุดเด่นของ “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” ด้วยการเน้นแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และผลผลิต” และมีเนื้อหาครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการอบรมเกษตรกรโคนมปัจจุบันหรือเกษตรกรรายใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในการให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรโคนม มั่นใจเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมและยกระดับอุตสาหกรรมนมไทยเทียบเท่าสากลภายใน 2 ปี


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer