นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) ร่วมกับนายพีรพันธ์ คอทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริการจัดการองค์กร ตามนโยบายสนับสนุนรัฐวิสาหกิจก้าวสู่ระดับมาตรฐาน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน