ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากต่างประเทศในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการเติบโต 6.68%

การเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์นำเข้าในประเทศไทยปีที่ผ่านมามาจาก 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค มีการเติบโต 10.99% จาก 2560 ที่มีมูลค่า 10,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 11,664 ล้านบาท โดยเฉพาะชุดตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการเฝ้าระวังการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจที่มีการเติบโตสูง

กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น หลอดฉีดยา ถุงมือยางแพทย์ มีการเติบโต 8.87% จาก 26,226 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มเป็น 28,551ล้านบาท

ส่วนในปี 2562 คาดการณ์ตลาดเครื่องมือแพทย์นำเข้าเติบโต 9-10% มาจากอะไร

1. การเติบโตของเครื่องมือแพทย์มาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของคนไทย ทำให้ความต้องการในการใช้เครื่องมือแพทย์ในบ้านสูงขึ้น

2. ตลาดเครื่องมือแพทย์นำเข้าในกลุ่มที่มีการใช้งานในโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันสูงด้านคุณภาพ นวัตกรรม และราคา เนื่องจากเป็นกลุ่มชที่มีวอลุ่มการสั่งซื้อที่ใหญ่และมีโพเทนเชียลที่สูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วหมดไป

3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เปิดใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562-2567 จะมีโรงพยาบาลใหม่เปิดเพิ่มเติมอีก 10-20 แห่งทั่วประเทศ

4. ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะคิดค้นและผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมและความซับซ้อนที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมือแพทย์นำเข้าอย่างต่อเนื่องอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer