องค์กรสูญเสียแค่ไหนกับการที่พนักงานลาออก 1 คน  โดยเฉพาะการสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพื่อรับคนใหม่และเทรนด์พนักงานใหม่จนสามารถทำงานแทนคนเดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แล้วทำไมองค์กรถึงไม่รักษาพนักงานเดิมๆ ที่ดีๆ ไว้หละ

จากแนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2563 ของ ควอทริคซ์ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการประสบการณ์ พบว่าในวันนี้พนักงานไทย 8% มีความที่จะเปลี่ยนงานใหม่ภายใน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ทำงานไม่ถึง 1 ปี ขอเปลี่ยนงานใหม่ดีกว่า

ไทย 8%

ญี่ปุ่น 11%

เยอรมนี 13%

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 23%

สหราชอาณาจักรอังกฤษ 23%

ค่าเฉลี่ยโลก 18%

 

และเมื่อพนักงานทำงานเกิน 2 ปี จากการสำรวจพบว่า มีพนักงานไทยมากถึง 16%

แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังถือเป็นประเทศที่พนักงานรักองค์กรอันดับต้นๆ ของโลกจากการสำรวจ

เพราะความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พนักงานในประเทศไทยมีความผูกพันกับองค์กร 72% เป็นที่สองรองจากอินเดีย และเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่มีอัตราส่วน 53%

 

ส่วนองค์กรที่มีพนักงานย้ายงานบ่อยควรทำอย่างไร

1.รับฟังและปฏิบัติตามข้อเสนอที่ดี

ผลสำรวจของควอทริคซ์พบว่าพนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรเพิ่มสูงขึ้นถึง 85% ถ้าองค์กรนั้นมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานสม่ำเสมอและนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการเพื่อยกระดับการทำงานและอื่นๆ ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ถ้าองค์กรมีการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเพียง 1-2 ครั้งต่อปี ความผูกพันกับองค์กร จะลดลงเหลือ 74%

และในทางกลับกัน ความผูกพันของพนักงานจะลดลงมาถึง 55% ถ้าองค์กรไม่มีการเปิดรับความคิดเห็นหรือไม่นำความคิดเห็นที่ดีไปดำเนินงาน

2.ทำดีควรยกย่อง ให้โอกาสในการเรียนรู้

ควอทริคซ์แนะนำว่าปัจจัยอันดับต้นๆ ที่สร้างให้เกิดความผูกพันของพนักงานในประเทศไทย คือ

-การประกาศเกียรติคุณการทำงานดีของพนักงาน

-มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการทำงาน และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

-ให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา มีผู้จัดการที่ช่วยพนักงานในการพัฒนาสายอาชีพ

-การสร้างความมั่นใจในผู้นำอาวุโสที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 

เพราะการที่พนักงานอยู่ทนแบบไม่ทนอยู่นายจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 2.5 เท่า จากการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น และอัตราส่วนของพนักงานลาออกลดลง 40%อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer