KBS ทำความรู้จักกับ กลุ่มน้ำตาลครบุรี บนเส้นทางธุรกิจกว่าครึ่งศตวรรษ

พูดถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศปีละมากกว่า 100,000 ล้านบาท คงต้องมีชื่อ ‘อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย’ ติดโผเข้ามาอย่างแน่นอน เพราะไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ระดับ Top2  ของโลก และก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมถึง 600,000 คนในประเทศ

จากรายงาน F.O. Licht’s Sugar Report บริษัทวิจัยของเยอรมนี ระบุว่า น้ำตาลที่ผลิตในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 7.2% ของการผลิตน้ำตาลโลก โดย 3 ใน 4 ของผลผลิตเป็นน้ำตาลเพื่อการส่งออก ซึ่งนอกจากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกอ้อยแล้ว ไทยตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลก เป็นผลดีในด้านต้นทุนขนส่งอีกด้วย

‘บมจ. น้ำตาลครบุรี หรือ KBSเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับต้นๆ ของไทย มีการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชียในสัดส่วนประมาณ 75% ของรายได้รวมบริษัทฯ โดยถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจน้ำตาลทรายในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งอยู่คู่อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยมายาวนานกว่า 55 ปี

นโยบายของกลุ่มน้ำตาลครบุรี ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นที่มาของการจัดตั้ง ‘บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP)’ ขึ้นในปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้กากอ้อยเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ไม่เพียงแต่ได้พลังงานไฟฟ้า แต่กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ KPP ยังให้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ ซึ่งบริษัทส่งต่อไปที่ KBSเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาล หรือที่เรียกได้ว่าระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 2 รูปแบบ จากแหล่งเชื้อเพลิงเดียวในระบบ

ในปีนี้ กลุ่มน้ำตาลครบุรี ได้จัดตั้ง ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF)’ โดยเข้าลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ระยะเวลาประมาณ 20 ปี เงินลงทุนรวมไม่เกิน 2,800 ล้านบาท

การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และตอกย้ำความแข็งแกร่งของ ‘กลุ่มน้ำตาลครบุรี’ ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำตาลครบวงจร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kbs.co.th

 

แหล่งข้อมูล

(1) https://www.ocsb.go.th/th/faq/index.php?gpid=18

(2) https://siamrath.co.th/n/132017

(3) https://www.longtunman.com/20478

(4) https://www.thairath.co.th/content/674183

(5) https://www.thansettakij.com/content/421270

     

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน