คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เท่าไร ? พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโตและพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

คนไทยอยู่บ้านอาจทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

แม้ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีนี้ยังไม่มีการวัดผลจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีนี้เพิ่งผ่านไปได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปี
2552    18.30 ล้านคน

2553    19.30 ล้านคน

2554    21.17 ล้านคน

2555    23.06 ล้านคน

2556    26.14 ล้านคน

2557    27.63 ล้านคน

2558    39.47 ล้านคน

2559    43.87 ล้านคน

2560    45.19 ล้านคน

2561    47.45 ล้านคน

2562    50.08 ล้านคน

ที่มา: กสทช. มีนาคม 2563

 

แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยอยู่บ้านมากขึ้น และใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นกัน และ Marketeer เชื่อว่าในปีนี้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2562 จากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับปีที่ผ่านมาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยไม่ได้เพิ่มเพียงอัตราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด

จากการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยประจำปี 2562 ของ ETDA พบว่า ในปี 2562 คนใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มเป็น 10.22 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 17 นาที จากปี 2561

และ LGBT หรือเพศทางเลือกมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 11.20 ชั่วโมง

 

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต วันละกี่ชั่วโมง

2559    6.24 ชั่วโมง

2560    6.35 ชั่วโมง

2561    10.05 ชั่วโมง

2562    10.22 ชั่วโมง

 

เพศทางเลือกใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด

เพศทางเลือก 11.20 ชั่วโมง

เพศชาย 10.25 ชั่วโมง

เพศหญิง 10.17 ชั่วโมง

ที่มา: รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

 

การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่เติบโตขึ้นนี้มาจากอะไร

1. Gen Y และ Gen Z ผู้ขับเคลื่อนการเติบโตชั่วโมงอินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจของ ETDA พบว่าในปีที่ผ่านมา Gen Y และ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด

โดย Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 10.36 ชั่วโมง และเป็นกลุ่มที่ครองแชมป์การใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดในประเทศไทยต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน

ส่วน Gen Z เป็นกลุ่มที่มีการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตรองลงมา มีการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตที่ 10.35 นาที ห่างจาก Gen Y เพียง 1 นาทีเท่านั้น

แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือ Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่า Gen X ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก Baby Boomer มีการอ่านหนังสือออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาในแต่ละครั้งนานพอสมควร

 

GenY ครองแชมป์นักใช้เน็ตแห่งปี

Baby Boomer (55-73 ปี) 10 ชั่วโมง

Gen X (39-54 ปี) อยู่ที่ 9.49 นาที

Gen Y (19-38 ปี) 10.36 นาที

Gen Z (ต่ำกว่า 19 ปี) 10.35 นาที

ที่มา: รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

2. หิวเมื่อไหร่ก็สั่งอาหารออนไลน์ให้มาส่ง

การสำรวจของ ETDA ในปีนี้พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะส่วนของการสั่งอาหารออนไลน์ ที่มีการเติบโตมากถึง 15.1% และรองลงมาคือ การชำระค่าสินค้าและบริการ ใช้บริการ 11.4% และการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 11.0% 

แม้ในวันนี้การสั่งอาหารออนไลน์จะมีสัดส่วนเพียง 26.5% จากข้อจำกัดด้านพื้นที่ แต่เชื่อว่าธุรกิจนี้ยังคงเติบโตไปได้อีกไกล โดยเฉพาะช่วยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่กระตุ้นให้เกิดการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น

อ้างอิงจากผลสำรวจการใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย” ระหว่างวันที่ 5–15 มีนาคม 2563 ของ ETDA ที่สำรวจคนไทย 376 คน ของ EDTA พบว่าในสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่รัฐบาลยังไม่ประกาศให้ร้านอาหารขายอาหารเฉพาะนำกลับเท่านั้น คนไทยสั่งอาหารออนไลน์เพราะกลัวโควิด-19 เฉลี่ยรวมกันมากถึง 33.96%

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลหลักคนไทยนิยมสั่งอาหารออนไลน์คือ ไม่อยากเดินทางไปกินที่ร้านเองมากถึง 80.37%

รองลงมา ได้แก่ ไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อคิวถึง 57.63%

และสั่งอาหารผ่านแอปมีส่วนลดและโปรโมชั่นโค้ดต่างๆ  47.04% เลยทีเดียว

 

3. คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต และ Line ติดต่อกันมากที่สุด

จากรายงานของ EDTA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงใช้อินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook IG และ Line มากถึง 91.2% โดยโซเชียลมีเดียเป็นแชมป์ที่มีผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 7 ปีซ้อน

รองลงมา ได้แก่ ดูหนัง ฟังเพลง 71.2% ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 70.7% รับ-ส่งอีเมล 62.5% และการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ 60.6% ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่การชำระเงินติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิต สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ Online payment services ของไทยที่เพิ่มมากขึ้น

 

การใช้งานโซเชียลมีเดียในปีนี้ เมื่อสำรวจลึกลงไปพบว่าคนไทยนิยมแอป Line ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารมากที่สุดด้วยความนิยมมากถึง 98.5%

 

Line App ยอดนิยมติดต่อสื่อสาร

Line 98.5%

Facebook Messenger 89.9%

Facetime 13.7%

What App 7.8%

ที่มา: รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

 

4. อีมาร์เก็ตเพลส ช่องทางยอดนิยมช้อปออนไลน์

ช่องทางที่ผู้ซื้อเลือกใช้เพื่อซื้อสินค้ามากที่สุดจากผลสำรวจของ EDTA คือ อีมาร์เก็ตเพลส และ Shopee เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึง 75.6% รองลงมาคือ Lazada 65.5%  และ Social Media ได้แก่ Facebook Fanpage 47.5%  Line 38.9%  และ IG 21.8%

ส่วนช่องทางขายที่ผู้ขายนิยมใช้ในการขายมากที่สุดคือ Facebook Fanpage 64.0% รองลงมาคือ Shopee 43.1% Line 39.5% IG 26.6% และ Lazada 24.8%

 

5. Youtube ช่องทางหาข้อมูลรองจาก Search Engine

แม้ Search Engine จะเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลมากถึง 97.3% แต่จากการสำรวจยังพบอีกว่า Youtube เป็นช่องทางหาข้อมูลอันดับสองที่คนไทยนิยมใช้ค้นหาถึง 75.2%

คนไทยนิยมค้นหาข้อมูลจากไหน

Search Engine 97.3%

Youtube 75.2%

Facebook Fanpage 67.3%

Website/Blog 44.4%

Pantip 42.7%

IG 36%

ที่มา: รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562

ทั้งนี้ แม้การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเติบโตขึ้นทุกๆ ปี แต่ความกังวลของคนใช้อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของปัญหาปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่รบกวนมากที่สุดถึง 78.5% และอินเทอร์เน็ตที่ช้าถึง 68.7%

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน