การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ยืดเยื้อ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบรุนแรงในทุกภาคส่วน หลังจากปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1 ล้านคนทั่วโลก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อไวรัส ที่บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบในชุดขาว ต้องต่อสู้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายเดือน และยังไม่มีแนวโน้มว่าสงครามนี้จะยุติลงได้ง่ายๆ ยังคงพบว่าในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ยังมีสถิติอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง นาทีนี้หลายภาคส่วนล้วนออกมาผนึกกำลัง ช่วยกันจัดหา และส่งมอบอาวุธทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ น้ำ อาหาร ฯลฯ ให้กับนักรบในชุดขาวได้นำไปใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19

โดยเฉพาะ “แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ” ที่นับเป็นอีกหนึ่งอาวุธชิ้นสำคัญที่สุดเช่นกันที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะนำไปใช้ต่อสู้ และใช้ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และได้เห็นว่า กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งพลังภาคเอกชนที่โดดเข้ามาพร้อมปฏิบัติการสู้ไปด้วยกัน พร้อมจัดส่งอาวุธชิ้นสำคัญนี้ ด้วยการเร่งกำลังการผลิตเต็มอัตรา ส่งมอบและกระจายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรง เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการส่งมอบแล้วรวมกว่า 500,000 ลิตร

ประกอบด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลในมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการและรับผิดชอบในเรื่องการดูแลการป้องกันไวรัส COVID-19 อาทิ กองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้ดูแล และฆ่าเชื้อที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมไปถึงกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 3 แห่ง ทั้งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี และยังได้ส่งมอบให้กับสนามบินหลักทั่วประเทศ จำนวน 6 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบให้กับทางกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มารับมอบด้วยตนเองเพื่อที่จะนำแอลกอฮอล์ดังกล่าวไปผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ และนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน โดยผู้ว่าฯ ได้ตั้งเป้าหมายจะแจกให้ครบ 2,066 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ และมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตรับไปแจกให้ถึงมือประชาชนครบทุกคน รวมทั้งแจกให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

ล่าสุดมีการส่งมอบแอลกอฮอล์เพิ่มอีกล็อตใหญ่ จำนวน 190,000 ลิตร ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย เพื่อเร่งกระจาย แจกจ่ายไปยังชุดปฏิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทำการส่งมอบให้กับสำนักเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เสร็จสิ้นภายในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ และยังมีแผนการสนับสนุนจำนวนแอลกอฮอล์ล็อตที่สองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข (กาชาดจังหวัด) ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไป 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจาก “แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ” แล้ว บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ยังได้ร่วมกับ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ จำนวน 24 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาล โรงพยาบาลแห่งละ 2 ล้านบาท ได้แก่ รพ. จุฬาลงกรณ์, รพ. พระมงกุฎเกล้า, รพ. ศิริราช, รพ. รามาธิบดี, รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,  รพ. ราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร และได้มอบผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ จำนวน 10 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องดื่ม โออิชิ โกลด์ ชาเขียวพรีเมียม และ แซนด์วิช โออิชิ อีทโตะ บรรจุในตู้แช่เย็นที่จัดตั้งไว้ให้บริเวณวอร์ดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยจัดส่งทุกวันตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าบุคลากรทางแพทย์

กลุ่มไทยเบฟ ขอเป็นอีกหนึ่งพลังภาคเอกชนที่พร้อมสู้ไปด้วยกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ และพร้อมสนับสนุนและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข อย่างเต็มกำลัง เพื่อหยุดยั้งสงครามของไวรัส COVID-19 ในสภาวะเหตุการณ์ที่วิกฤตทั่วโลก เราเชื่อว่าพลังน้ำใจของคนไทยจะผสานเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะร่วมกันก้าวผ่านมันไปให้ได้โดยเร็วที่สุด ต้องขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนด้วยเช่นกันไม่ว่าเป็น กลุ่ม ปตท. ที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติกจีซี นอกจากนี้ ยังได้มอบสตรอว์เบอร์รี่ Harumiki ที่ปลูกโดยใช้พลังความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นกำลังใจแก่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)  กลุ่ม CP ที่เร่งสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็น และประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดกำลังการผลิตจะสูงถึงประมาณเดือนละ 3 ล้านชิ้น

และเมื่อสงครามไวรัสนี้ยุติลง ก็คงเป็นอีกครั้งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกัน เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และหลายอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดชะงักไป ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติดังเดิม  #พลังน้ำใจไทย สู่สายธารแห่งน้ำใจ จากบริษัทคนไทยสู่สังคมไทย #คนไทยสู้ไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ #COVID-19อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer