การคุ้มครองเงินฝาก และสถานการณ์เงินออมของคนไทยช่วงโควิด (วิเคราะห์)

การคุ้มครองเงินฝากคืออะไร แล้วทำไมช่วงโควิด-19 ผู้คนถึงฝากเงินกันมากขึ้น

หนึ่งในการออมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือ บัญชีเงินฝาก”

และเป็นเรื่องที่ต้องรู้ ที่เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อเราเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เราจะได้รับความคุ้มครองจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” ทันทีแบบอัตโนมัติภายใต้ข้อกำหนด

แม้บัญชีเงินฝากจะได้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออมเงินประเภทอื่น ๆ แต่สถิติย้อนหลังแนวโน้มจำนวนเงินฝากมีทิศทางที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่น่าสนใจคือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองมีเพิ่มขึ้นกว่าปกติ

ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วทุกมุมโลก

สำหรับช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) พบว่า มีจำนวนผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของ สคฝ. รวม 80.82 ล้านราย เพิ่มขึ้น 1.38% หรือราว 1.1 ล้านราย

และจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 14.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.12% เมื่อเทียบ ณ สิ้นปี 2562

โดยกว่า 98% เป็นผู้ฝากรายย่อย มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท

ซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยของแนวโน้มเงินฝากที่โตขึ้นทุกปี และโตเฉลี่ย 4-6%

หากเจาะลึกลงไปรายเดือนจะพบว่าเดือน มี.ค. และ เม.ย. เป็นช่วงเดือนที่มีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากอย่างน่าสนใจ โดยเดือน มี.ค. มีอัตราเติบโตถึง 6.18% และเดือนเม.ย. มีอัตราเติบโต 1.52% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

 

การคุ้มครองเงินฝาก และเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง แต่ละเดือนเพิ่มขึ้นแค่ไหน

 

ม.ค.  13.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.31%

ก.พ.  13.61 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.42%

มี.ค.  14.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.18%

เม.ษ. 14.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52%

พ.ค.  14.74 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.49%

มิ.ย.  14.67 ล้านล้านบาท ลดลง 0.51%

เหตุผลที่ช่วงโควิด-19 คนฝากเงินกันมากขึ้น มองว่า แม้คนจะมีเงินฝาก ฝากเงินกับสถาบันการเงินกันอยู่แล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “โควิด-19” คือตัวเร่งให้ผู้คนฝากเงินมากขึ้น

เพราะสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างโควิด-19 ที่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 อีกครั้ง

ผู้คนจึงชะลอการระมัดระวังการใช้เงิน เพื่อรักษาสภาพคล่องมากขึ้นเพื่อกำเงินสดไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจริง ๆ

รวมทั้งตลาดการเงินมีความผันผวนจากปัจจัยในประเทศ และเศรษฐกิจโลก ทำให้ผู้คนเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มี หรือลงทุนออมเงินในประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ก็หันมาลงทุนในบัญชีเงินฝากที่มีความเสี่ยงต่ำ

และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันมากขึ้น แม้ผลอัตราตอบแทนจะไม่มากก็ตามนั่นเอง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” คุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝาก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้ง 35 แห่ง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เอาเงินจากไหนมาคืนหากสถาบันการเงินปิดตัวลง

คำตอบคือ ‘กองทุนคุ้มครองเงินฝาก’ ที่เรียกเก็บมาจากสถาบันการเงินตามกฎหมาย และการนำเงินกองทุนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีเงินกองทุน 129,969.13 แสนล้านบาท

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer