การ ‘ให้’ ที่มีคุณค่ามากที่สุดคือการให้ ‘ความรู้’

ในสถานการณ์เช่นนี้ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนทุกภาคส่วน การมีทักษะความรู้ความสามารถ คือทรัพย์สินและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ไปได้

Marketeer นัดหมายกับ “สยามคูโบต้า” เจ้าของแคมเปญ KUBOTA On Your Side กรณีศึกษาที่น่าสนใจกับการสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และหนึ่งในนั้นคือ การมอบความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าถึงที่มาแคมเปญ KUBOTA On Your Side  ให้เราฟังว่า “กว่า 43 ปีที่คูโบต้าอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและนำเสนอโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยแล้ว สิ่งหนึ่งที่สยามคูโบต้าทำควบคู่กัน คือ ความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด”

สำหรับ ‘KUBOTA On Your Sideเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สานต่อแนวคิดเรื่องการอยู่เคียงข้างคุณ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี คูโบต้าประเทศญี่ปุ่น โดยสยามคูโบต้าได้เข้าไปช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ในวิกฤตโควิด-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือ ใน 3 แนวทาง คือ

การสนับสนุนภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การบริจาคเงินสนับสนุน การผลิตตู้ความดันลบ หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร เปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องช่วยหายใจรุ่น Bird Ventilator การช่วยเหลือเยียวยาลูกค้า อาทิ มาตรการพักชำระค่างวดลูกค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่งเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่อง หรือในภาคประชาชนที่สยามคูโบต้าเข้าไปช่วยบริจาคหน้ากากอนามัยและของใช้จำเป็นในยามที่ขาดแคลน

KUBOTA Agri e-Learning ปรับหลักสูตรออนไลน์ตอบโจทย์สถานการณ์

ภายใต้แคมเปญ KUBOTA on your side มีสองโครงการที่น่าสนใจจนต้องหยิบมาพูดถึง คือ KUBOTA Agri eLearning หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรที่คูโบต้าร่วมกับพันธมิตรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด–19 ปีที่ 2 โดยปรับหลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์ให้เข้าสถานการณ์ และโครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” ที่นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วยังส่งมอบผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้กับโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสนาม

โดยโครงการ KUBOTA Agri e-Learning นั้นคูโบต้าจับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด อัปเกรดการเรียนการสอนเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้

“KUBOTA Agri e-Learning ประกอบด้วย หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) เรียนรู้การขับแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดในระดับเบื้องต้น หากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถต่อยอดไปเรียนโปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ได้ และเมื่อผ่านระดับนี้ก็จะได้รับใบขับขี่ที่รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้”

นอกจากนี้ ยังมี หลักสูตรเกษตรมือใหม่ ที่สยามคูโบต้าได้นำเอาองค์ความรู้เรื่อง นวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้า  รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่ม องค์ความรู้การเกษตรเบื้องต้น ทิศทางภาคการเกษตรในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชผักและผลไม้ให้ได้คุณภาพและราคาดี

“ปีที่ผ่านมา เป็นรูปแบบเข้าอบรมในห้องเรียนและสอบปฏิบัติ ณ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 รุ่น จำนวน 365 คน และในปีนี้เราคาดว่าจะมีผู้สนใจลงทะเบียนรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ซึ่งโครงการ KUBOTA Agri eLearning จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมถึงช่วยให้ประชาชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้”

คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข ช่วยเกษตรกรไทย พร้อมส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์

ด้าน โครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” เป็นความช่วยเหลืออีกมิติที่สยามคูโบต้าเร่งส่งความช่วยเหลือควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านความรู้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ความน่าสนใจคือ สยามคูโบต้าร่วมมือกับ 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า และคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ส่งมอบผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมสิ่งของบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสนาม ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

“เดิมทีโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เป็นโครงการที่เราเข้าไปสนับสนุนพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมานานกว่า 10 ปี สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับคือ องค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ดีกินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในสถานการณ์เช่นนี้สยามคูโบต้าโดยผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา จึงร่วมมือกับเกษตรกรในเครือข่ายทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผักไหม และกลุ่มเกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ กลุ่มห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี กลุ่มตอนิมิตร จ.แพร่ และกลุ่มหนองผักบุ้ง จ.เพชรบูรณ์ คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนที่มีคุณภาพ ส่งมอบไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เพื่อให้ทุกคนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ถือเป็นการส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้”

สิ่งที่ สยามคูโบต้า ทำในวันนี้ เป็น CSR ที่ไม่ใช่แค่การคิดสร้างสรรค์สิ่งที่แบรนด์คิดว่าดีที่สุดต่อผู้รับ แต่สยามคูโบต้า “ให้” ด้วยความเข้าใจ และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับภาคการเกษตรของไทยและความเป็นอยู่ของเกษตรกร นั่นทำให้แต่ละแคมเปญที่ออกมาเป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของสยามคูโบต้ามาช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงเป็นการมอบเครื่องมือที่เรียกว่า “ความรู้” เพื่อให้ผู้รับสามารถนำไปต่อยอดสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

“ในมิติของการทำธุรกิจ สยามคูโบต้า ยังคงทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมและส่งมอบโซลูชั่นที่ช่วยยกระดับการเกษตรของไทย ในมิติของการช่วยเหลือสังคม เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมดีขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้คือ ภารกิจที่สำคัญของ สยามคูโบต้า ในการเป็น KUBOTA On Your Side ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกภาคส่วนของสังคม” วราภรณ์กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับหลักสูตรออนไลน์ KUBOTA Agri e-Learning ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนฟรี ได้ทาง www.coursesquare.co/kubota_csr ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน