บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ประกาศความมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ประสานพลัง “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” ครั้งสำคัญ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายส่งเสริมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 64 ปี และได้ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต  โดยนับตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สยามพิวรรธน์ได้ผนึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมไปถึงผู้คนอีกจำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ  “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมในทุกมิติ แบ่งเป็น ไทยช่วยไทย, ไทย SAFE ไทย, และ ไทยช้อปไทย นับเป็นปรากฏการณ์รวมพลังครั้งสำคัญของธุรกิจค้าปลีกกับเหล่าพันธมิตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแกร่งให้กับประเทศเช่นนี้”

“ไทยช่วยไทย” ส่งเสริมให้คนไทยช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกัน

สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวคิด “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นรูปธรรม

รวมพลังร้านค้าผู้เช่าและพันธมิตรช่วยเหลือชุมชนกว่า 100,000 คน

สยามพิวรรธน์ ได้ผนึกกำลังร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รวมทั้งพันธมิตรองค์กรชั้นนำ เข้าช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ โดยตลอดเดือนมิถุนายน 2564 สยามพิวรรธน์ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าผู้เช่า และองค์กรพันธมิตร ร่วมมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค  ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โดยจัดสรรนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยรวมผู้ได้ที่รับความช่วยเหลือแล้วเป็นจำนวนกว่า 100,000 คน

เปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้มีรายได้หมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ สยามพิวรรธน์ได้ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยแหลือผู้ประกอบการค้าปลีก เกษตรกรชุมชน พ่อค้าแม่ค้า SME ให้มีรายได้และสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

  • Market Fest เปิดตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพ
  • SME Fest สนับสนุนพื้นที่จัดตลาดประชารัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
  • Food Fest ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีพื้นที่ขายชดเชยรายได้ที่หายไป

นอกจากนี้ ยังวางแผนจัดงานเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ เสริมความแข็งแกร่งทางด้านสุขภาพจิตให้กับคนไทยในช่วงเวลาที่สังคมต้องการความรักและการแบ่งปัน

 “ไทย SAFE ไทย” เปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ให้การสนับสนุนวาระแห่งชาติเปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล โดยสยามพารากอน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ใจกลางกรุง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ด้านไอคอนสยาม ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสถานที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ ICONSIAM Art Space ชั้น 8 ท่ามกลางบรรยากาศมองเห็นทัศนียภาพของสายน้ำเจ้าพระยาอันงดงาม

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ ยังได้จัดโครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” ระดมทุนบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, มอบชุด PPE จำนวน 4,000 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

“ไทยช้อปไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจไทยและการจับจ่ายใช้สอยให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ในช่วงภาวะวิกฤตที่ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจทั้งระบบในทุกแขนง เป็นช่วงเวลาที่ต้องการการผนึกกำลังและศักยภาพจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน สนับสนุนและกระตุ้นการจับจ่ายโดยอุดหนุนสินค้าไทยและผู้ประกอบการในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้เช่าและพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีกว่า 5,000 ราย สยามพิวรรธน์ได้ช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในทุกวิถีทาง รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าค่าบริการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคู่ค้าให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้บรรดาร้านค้าภายในศูนย์ฯ

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย คู่ค้า กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร สุขสยามได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เสริมสภาพคล่อง เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและลดภาระค่าครองชีพ

สยามพิวรรธน์วางแผนจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสาขาภายใต้แนวคิด “ไทยช้อปไทย” สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ซึ่งต้องการพลังสนับสนุนจากประชาชนคนไทยทุกคนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วยคนไทยด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมต่อไป

โดย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้ง ไอคอนสยาม กว่า 5,000  แบรนด์ วางแผนจัดแคมเปญพิเศษในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคมศกนี้ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคให้ได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดเพิ่มความคุ้มค่าในการจับจ่ายอีกด้วย

 “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” คือการรวมพลังใจของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ต้องการความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากประชาชนไทยและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ ขณะเดียวกันผู้ที่ร่วมสนับสนุนก็จะได้รับความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เป็นแรงพลังบวกที่มีคุณค่าและช่วยผลักดันสังคมไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้” นางมยุรี กล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน