Mark Zuckerberg ประกาศเปลี่ยนชื่อ บริษัท จาก Facebook Inc เป็น Meta Inc
 
ส่วนบริการอื่น ๆ ยังคงใช้ชื่อเดิม
 
การเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก Facebook Inc เป็น Meta
เพราะต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์การรับรู้ว่า ภายใต้บริษัทมีบริการมากกว่า Facebook แต่ยังมี IG Whatsapp และอื่นๆ
 
และยังเป็นการวางตัวเองสู่ทิศทาง Metaverse ที่จะผลักดัน สร้างประสบการณ์ใช้งานบริการต่างๆ บนโลก Metaverse ให้กับผู้บริโภคในอนาคตอีกด้วย

Mark Zuckerberg  มองว่า ยุคของ Metaverse จะเป็นยุคต่อไปของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จะมอบประสบการณ์การใช้โซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์ที่เราใช้งานในปัจจุบันเป็นในรูปแบบไฮบริด

ผ่านการขยายประสบการณ์สู่รูปแบบสามมิติหรือมีการแสดงภาพสู่โลกแห่งความจริง

และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถแชร์ประสบการณ์โลกเสมือนจริงแก่ผู้อื่นได้แม้ในขณะที่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน รวมถึงทำกิจกรรมที่ไม่สามารถทำร่วมกันในโลกความจริงได้อีกด้วย

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน