ผ่านไปแล้วกับการเปิดตัว โครงข่ายอัจฉริยะ AIS Fibre ที่นำเสนอความเร็วเน็ตบ้านได้ถึง 2 Gbps รายแรกและรายเดียวในเมืองไทย รวมถึงเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมสูงสุด

ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนการเป็น Digital Life Service Provider ของ AIS” ที่ไม่เพียงแค่นำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการจากวิถีชีวิตยุค New Normal เท่านั้น แต่ยังพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุกภาคส่วน เสริมความแข็งแกร่ง และยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ปีที่ 32 ของการมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อประเทศ

ก้าวสู่ปีที่ 32 ของการให้บริการของ AIS เราได้เห็นเม็ดเงินการลงทุนเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไปแล้วกว่าล้านล้านบาท แบ่งเป็นการส่งมอบเงินให้ประเทศผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 523,000 ล้านบาท และอีก 4,810,000 ล้านบาทสำหรับค่าใบอนุญาตต่าง ๆ  รวมไปถึงการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัล และการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ ที่ช่วยให้เกิดการเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยี 5G ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก สร้างโอกาสมหาศาลของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างมากมาย

เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนในครั้งนี้ที่คุณ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกาศอย่างชัดเจนว่า AIS” ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อประเทศ พร้อมส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน ด้วยโครงข่ายและบริการ Digital ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยสนับสนุน ยกระดับวิถีชีวิตประชาชน และรูปแบบการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

คุณสมชัย กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อมอบประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน ดังนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ หรือ ระดับโลก ล้วนทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และปรับตัว รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างดี โดย AIS ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ของเรามาหลอมรวมเพื่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อตอกย้ำว่า การเลือกอยู่กับ AIS ดีที่สุดเสมอ”

ยกระดับสู่ Cognitive Telco

เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal กับภายใต้บริบทของโลกใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AIS” ได้มีการเตรียมการและปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการให้บริการที่พร้อมสนองตอบทุกเทรนด์ความใหม่ในทุกมิติอย่างครอบคลุม

ในครั้งนี้ได้มีการประกาศ ยกระดับสู่ Cognitive Telco (ค็อกนิทิฟ เทลโค่) โดยมุ่งมั่นใน 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุดเสมอจากธุรกิจไร้สายปัจจุบัน
  2. ต่อยอดกลไกแห่งการเติบโตผ่านธุรกิจเน็ตบ้านและบริการลูกค้าองค์กร
  3. ลงทุนในธุรกิจดิจิทัลเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตแล้ว

หากย้อนไปเมื่อ 6 ปีก่อน AIS มีการเคลื่อนตัวจาก Telecom Operator สู่ Digital Life Service Provider เสมือนการตอกย้ำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง

ซึ่งจากการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณสมชัย ในงานแถลงข่าวที่ผ่านมา เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า “เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่อนาคตในฐานะ Cognitive Telco AIS ไม่หยุดเพิ่มพูน ปรับประยุกต์ ผสมผสาน องค์ความรู้เดิมจากประสบการณ์ในฐานะผู้ให้บริการอันดับ 1 เข้ากับนวัตกรรมดิจิทัลระดับโลก เพื่อให้สามารถส่งมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่อย่างสอดคล้องกับ New Normal ของโลกนี้ให้แก่คนไทยอย่างดีที่สุด

ดังเช่นล่าสุดกับการเดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟเบอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของ Digital Infrastructure สู่ 2 Gbps เป็นรายแรกของไทย เช่นเดียวกับการพัฒนานวัตกรรมโครงข่าย 5G  จนปัจจุบันครอบคลุมสูงสุด อันถือเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจในฐานะผู้รับใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ ที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อคนไทยเสมอ”

เดินหน้าพัฒนา AIS 5G อย่างต่อเนื่อง
พร้อมเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ทัดเทียมนานาชาติ

ในส่วนของการพัฒนาเน็ตเวิร์กเพื่อคนไทยนั้น หากย้อนไทม์ไลน์ไปดูจะเห็นว่า AIS เป็นรายแรกที่ประกาศเปิดตัวการให้บริการ 5G หลังจากได้รับใบอนุญาตเพียงไม่กี่วัน (กุมภาพันธ์ 2563) โดยถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ

จนถึงปัจจุบัน AIS 5G มอบประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศชาติ  ด้วยการให้บริการครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90% ในเขตกรุงเทพฯ ครอบคลุม 100% ในพื้นที่ EEC และยังคงเดินหน้านำนวัตกรรมมายกระดับโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีล่าสุดระดับโลกอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงประสบการณ์ใช้งานในด้านอื่น ๆ ที่ครอบคลุม ความเร็ว การเชื่อมต่อแห่งอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ

ซึ่งอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญภายใต้ความมุ่งมั่นพัฒนา AIS 5G นั้น คือการเสริมศักยภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับนานาชาติ

โดยที่ผ่านมา AIS ได้ทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเริ่มให้บริการ เครือข่าย 5G Private Network และมีแนวโน้มขยายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในจุดนี้เอง นอกจากจะสามารถสร้าง Business Process รูปแบบใหม่ ๆ และช่วยในการทำ Digital Transformation ในองค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายและข้อได้เปรียบเกี่ยวกับอัตราภาษีให้แก่บางอุตสาหกรรมอีกด้วย

AIS Fibre คิดนำ ทำก่อน”
พลิกโฉมตลาดเน็ตบ้าน สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า

และหากพูดถึงตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ หรือใคร ๆ เรียกติดปากว่า “เน็ตบ้าน” AIS ใช้เวลาแค่ 6 ปีในการก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักของตลาด ด้วยอัตราการเติบโตสูงสุดเหนือตลาดมาตั้งแต่ปีแรก

ซึ่งการเข้าสู่ตลาด ณ ตอนนั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกโฉมตลาดไปอย่างสิ้นเชิง โดยสร้างมาตรฐานใหม่ของการแข่งขัน ด้วยการนำเสนอบริการที่เน้นทั้งคุณภาพและนวัตกรรมมุ่งไปที่คุณภาพและประสบการณ์การใช้งานมากกว่าแข่งกันที่ราคา เพื่อมอบประโยชน์กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน  ด้วยการเปิดตัวอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงสุด 1 Gbps ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวที่ให้บริการไฟเบอร์แท้ 100% รวมไปถึงการนำเสนอนวัตกรรมของ AIS Fibre ที่ “คิดนำ ทำก่อน” เพื่อลูกค้าอีกมากมาย

และล่าสุดสามารถพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าในวิถีชีวิตใหม่ที่ต้อง Multitasking หลากหลายทั้ง Work From Home, Learn From Home และ Play From Home พร้อมกัน ด้วยความเร็วแรงระดับ 2 Gbps ส่งตรงสู่ครอบครัว AIS ทุกหลังคาเรือนได้อย่างเต็มสปีดก่อนใคร

ด้วยศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ Smart Network และความล้ำหน้าในนวัตกรรมเฉพาะทางเชิงลึกที่ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ AIS Fibre มาผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายที่เกิดจากความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค และเทรนด์การใช้งานในอนาคต

รวมไปถึงการผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลกเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ส่งความเร็วจากเน็ตเวิร์ก AIS Fibre ระดับ 2 Gbps สู่บ้านลูกค้าได้อย่างเต็มสปีด พร้อมนำ Device Brand name รุ่น Top ที่รองรับการใช้งานถึง 2 Gpbs อย่าง Linksys เข้ามาติดตั้งเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน (แพ็กเกจ 2 Gbps ราคาเริ่มต้นที่ 1,299 บาทเท่านั้น)

นอกจากคุณภาพและนวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะแห่งอนาคตแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ AIS คือเรื่องของงานบริการที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการยกระดับ มาตรฐานบริการใน 24 ชั่วโมง ซึ่ง AIS Fibre นับเป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่กล้าการันตีและให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าในเรื่องของการติดตั้งที่รวดเร็ว การแก้ปัญหาภายใน 24 ชม. และความตรงต่อเวลาในการให้บริการ

ณ วันนี้ AIS Fibre ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า 3.5 ล้านครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรวมกว่า 8  ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยแล้วกว่า 1.7 ล้านราย

เปิดตัว AIS Fibre 2 Gbps อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยสื่อสุด Impact

นอกจากเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของการใช้งานควบคู่ไปกับการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า AIS ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยแคมเปญเปิดตัว AIS Fibre 2Gbps” อย่างยิ่งใหญ่

โดยได้จัดเตรียมสื่อ Digital Out Of Home ขนาดใหญ่รอบกรุงเทพฯ จำนวน 10 จอ ให้ Freeze สื่อโฆษณาเฉพาะ “AIS Fibre” เพียงอย่างเดียว ในวันที่ 17, 18 และ 20 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยเน้น 2 ช่วงเวลา Prime Time ได้แก่ 07.30 – 08.30 น. และ 19.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนสัญจรอย่างคับคั่ง เพื่อส่งต่อ Key Message ที่ว่า “ที่สุด เน็ตบ้าน สปีดใหม่ ครอบคลุมทั่วบ้าน” #อยู่กับเอไอเอสดีที่สุด

นับเป็นการใช้สื่อได้อย่างทรงพลัง สมกับความเป็นผู้นำของ AIS อย่างแท้จริง

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online