ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา “ธนาคารออมสิน” ได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยความมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ มากมายและต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ล่าสุด เปิดตัว “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน  หรือไถ่ถอนจำนอง-ชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น โดยการนำบ้านที่ปลอดชำระหนี้มาแลกเป็นเงินก้อนได้

ความพิเศษคือ

  • ผ่อนต่ำแสนละ 399 บาท/เดือน 6 เดือนแรก
  • ดอกเบี้ย MRR -3.245% ต่อปี 6 เดือนแรก
  • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

หมายเหตุ : MRR = 6.245% ตามประกาศธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีดังนี้

  1. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  2. กรณีเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. กรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

โดย หลักประกัน ได้แก่ บ้าน คอนโด หรือที่ดิน (ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นก็ได้

หากสนใจสามารถเปลี่ยนบ้านเป็นเงินกับ “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” ได้ตั้งแต่ วันนี้–31 ตุลาคม 2565 (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยลงทะเบียนขอสินเชื่อและอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3zvQ3B9

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน