SCGP ถอดรหัสโลโก้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีอะไรซ่อนอยู่ ?

โลโก้ (Logo) คือ ภาพลักษณ์แรกของแบรนด์ที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าและผู้คน ดังนั้นการสร้างความประทับใจแรกด้วยการออกแบบที่ดีและเลือกใช้สีที่ชาญฉลาด สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ สร้างการจดจำ ตลอดจนต่อยอดสู่การเพิ่มยอดขายและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ได้

ด้วยการเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์และเป็นภาพจำของลูกค้า ทำให้แบรนด์ไม่นิยมปรับเปลี่ยนโลโก้กันบ่อยนัก แต่หากยุคสมัยเปลี่ยน วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยน แบรนด์หรือองค์กรธุรกิจก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโลโก้เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

หนึ่งใน Case Study ที่น่าสนใจ คือการปรับโลโก้พร้อมภาพลักษณ์กับแนวคิดใหม่ขององค์กรระดับประเทศอย่าง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

ที่บอกว่าน่าสนใจ นั่นเพราะการปรับโลโก้ของSCGPมีการเปลี่ยนลายเส้นและสีใหม่ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่แค่เพราะให้ดูทันสมัยหรือเป็นสากลมากขึ้น แต่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์อย่างการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

 

ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

หนึ่งในไฮไลท์ของการเปลี่ยนเปลงครั้งนี้คือ วิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ใหม่ของSCGPที่ล่าสุดกำหนดวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น Multinational Consumer Packaging Solutions Provider หรือผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ที่สำคัญSCGPยังมุ่งขยายธุรกิจและการตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ อาเซียน ยุโรป และอเมริกาเหนือ

จากนี้ไปสิ่งที่เราจะได้เห็นจากSCGPคือการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม รวมถึงบริการที่หลากหลายและยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสูง รวมถึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกกลุ่มภายใต้กรอบแนวคิด ESG

การเติบโตที่ไม่สิ้นสุด ความหมายที่แฝงอยู่ในโลโก้ SCGP

จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน SCGPจึงได้ปรับ “ตราสัญลักษณ์” (Logo) ให้มีอัตลักษณ์ (Identity) ดูสากลมากขึ้น และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทในSCGPเป็นหนึ่งเดียวกัน ในเรื่องการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านสินค้า บริการ และโซลูชัน ตลอดจนสร้างการรับรู้และตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

โลโก้ใหม่ของSCGPนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตในระดับอาเซียนและในระดับสากล ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างสร้างสรรค์ และการประสานกำลังทางธุรกิจ (Synergy) ภายในฐานการผลิตทั้งหมดของSCGP จำนวน 57 แห่งทั่วโลก ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สเปน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคสะดวกสบายขึ้น

ทีนี้เรามาถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ใหม่นี้กัน

ประการแรกเลย ที่มาและแรงบันดาลใจการออกแบบโลโก้SCGPมาจาก “แนวคิดการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลก

โดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวหนาสะท้อนถึงความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และธรรมาภิบาลที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจากแบรนด์ SCG

ตัวอักษร P อัตลักษณ์สำคัญที่สื่อถึง Packaging & Possibility บรรจุภัณฑ์และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ร่วมกันต่อยอดพัฒนาจาก People หรือคน ได้แก่ พนักงาน พันธมิตร ลูกค้า และสังคม ด้วย Passion ที่ทุกคนมีร่วมกัน เพื่อ Planet โลกของเราที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะเติบโตร่วมกันอย่างไม่สิ้นสุด

สังเกตให้ดีจะเห็นว่าตัวอักษรทั้งสี่ตัวมีความโค้งมนมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

ด้านการเลือกใช้สี SCGP เลือก “สีน้ำเงิน” เป็นสีหลักของตราโลโก้ หมายถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และ “สีส้ม” สื่อถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนฐานของสีน้ำเงิน

เมื่อนำทั้ง 2 สีมาผสมผสานกันเป็นการแสดงถึงการขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเส้นสายของ Infinity Growth Line เพื่อตอกย้ำถึงวงแห่งการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตร และสังคม

นับเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของSCGP การปรับเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ก้าวสู่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนความเป็นSCGP ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

ติดตามความเคลื่อนไหวดี ๆ จากSCGPได้ที่ www.SCGPackaging.com

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online