บุรณิน รัตนสมบัติ วิเคราะห์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของนักการตลาด

บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาด กล่าวในงาน Thailand Marketing Day 2022  ว่า

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นักการตลาดได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

โควิด-19 ที่ผ่านมาหลายซีซัน

สงครามรัสเซีย ยูเครน ความไม่สงบในหลาย ๆ ภูมิภาค สงครามส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ราคาอาหาร ก่อเกิดอัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดอัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจตามมา

Climate Change ความผันผวนด้านสภาวะอากาศ น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

เทคโนโลยีที่มีทั้งผลบวกที่ทำให้สามารถฝ่าฟันและใช้ชีวิตบนสภาวะวิกฤตต่าง ๆ และผลเสีย ที่ใครปรับตัวไม่ทันจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

สิ่งเหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดทั้งสิ้น

และทำอย่างไรให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน

บุรณินกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญคือ การหา Game Changer ใหม่ ๆ ขับเคลื่อนบนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ผ่านการ “เปิด ปรับ เปลี่ยน”

ประกอบด้วย

-เปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อฝ่าฟันกับโลกที่ผันผวนไม่แน่นอน จนกลายเป็นความเปาะบาง และความน่ากังวล เพื่อพิชิตกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

-ปรับ/เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ที่เคยกำหนดในอดีตใหม่ เพื่อประคับประคองและผ่านพ้นไปได้ แต่ถ้าปรับวิสัยทัศน์แล้วยังไม่สามารถพาองค์กรเดินต่อไปได้ต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่

เพราะวิสัยทัศน์ คือจุดสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่เรื่องของ Brand Vision Company Vision ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ

-เปลี่ยนกระบวนการ เพราะกระบวนการที่ทำในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับอนาคต การเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น และก้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

แต่การปรับเปลี่ยนท่ามกลางเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้องเน้นผลลัพธ์ที่ Out Come มากขึ้น บนกระบวนการทำงานที่ไม่ใช่แนวคิดเดิม ๆ เป็นเส้นตรง และต้องนำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์มากขึ้น

ซึ่งการ “เปิด ปรับ เปลี่ยน” ในมุมมองของบุรณิน เป็นการ “เปิด ปรับ เปลี่ยน” บนแนวทางในเรื่องของ

1.

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น นำเทคโนโลยีมาผสมผสานการทำงานกับคน ​เช่น ในส่วนของ Marketing เป็น Marketing Automation มากขึ้น มีการใช้ Data Analytic มาใช้กับการทำงานมากขึ้น

บุรณินชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

จากเดิมโลกของ Offline มาสู่ Online และกลายเป็น Omni Channel ผสมผสานระหว่าง Offline กับ Online

และจะเป็นโลกของ Metaverse มากขึ้น และขับเคลื่อนสู่ Metacommerce ที่ต้องนำเทคโนโลยี IoT AI Robotic AR VR เข้ามาสนับสนุนต่อยอดไปกับ Content และ Commerce

 

2.

การเปลี่ยนผลลัพธ์ ที่ในอดีตอาจมองสองกลุ่มคือ กลุ่มลูกค้า และองค์กร

แต่ผลลัพธ์ในปัจจุบันต้องพูดถึงการสร้างคุณค่าก่อนการสร้างมูลค่า และจำเป็นต้องเพิ่มมุมมองของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในผลลัพธ์ด้วย

ทำอย่างไรให้เกิด Inclusive Growth ในโลกของการตลาด

แต่การ “เปิด ปรับ เปลี่ยน” นี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของผู้บริโภค ที่เป็นหัวใจสำคัญในฐานะคนตัดสินการแพ้ชนะของนักการตลาด

บุรณิน รัตนสมบัติ บอกว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงบนความต้องการ 4C ประกอบด้วย

-Caring ต้องการคนเข้าใจและห่วงใยจริง แบรนด์ต้องเสนอของดี และมีความคิดที่ดี

-Community Base โลกเปลี่ยนแปลงแต่อิทธิพลของโซเชียลมีเดียยังจำเป็น ลูกค้ามักจะเลือกแบรนด์ที่เป็นพวกเดียวกับเขา มีความคิดเดียวกับเขา การที่ลูกค้าจะเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งจะเลือกตามค่านิยมของตัวเอง แบรนด์ที่ดีจะต้องสะท้อนตามค่านิยมของลูกค้า

-Connected Experience การสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ การสื่อสารต้องสร้างคอนเทนต์ที่ดี สื่อสารที่ดี ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและจริงใจ แต่การสื่อสารอย่างเดียวไม่พอ ประสบการณ์จากการใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่ง

แม้เทคโนโลยีจะเป็นรากฐานที่สำคัญ แต่ต้องรวมกับ Content ที่ดี และแพลตฟอร์มในการทำ Commerce ที่ดี ถึงเกิดการขยับขยายธุรกิจได้ และต้องบวกกับเมตตาและไมตรีไปด้วย

-Competitive Price and Value สุดท้ายแบรนด์ที่ช่วยเขาในช่วงวิกฤตจะเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคจดจำ ติดตาม และยอมรับ

ส่วนในมุมของบริษัทที่ดีจะฝ่าฟันวิกฤตได้จะมีลักษณะสำคัญ 4 ประการได้แก่

1. Careful มีความเข้าใจ มีความระมัดระวัง  คิดอย่างรอบคอบในทุกมิติ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ใหม่ กำหนด Operation และ Implementation ใหม่ ทั้งเรื่องของการตลาด Supply Chain การเงิน

2. บริษัทของจริง ที่เป็นตัวจริง มีความชัดเจน โปร่งใส ทำจริง และประสบความสำเร็จจริง

3. บริษัทที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ล้มแล้วต้องลุกได้

4. มุ่งเน้นคำว่า Empathy จริง และไม่ใช่เฉพาะลูกค้า แต่เป็นเรื่องของคู่ค้า คู่แข่ง และพนักงาน ซึ่งการมี Empathy พนักงานได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่ผ่านมาบริษัททางฝั่งเอเชียสามารถกลับมาได้เร็วหลังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้านโควิด-19 เพราะในช่วงวิกฤตไม่มีการ Lay Off พนักงาน และมีการ Upskill, Reskill พนักงานอยู่เสมอ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน