เสร็จโรงเรียนเฮียฮ้อไปอย่างสมบูรณ์ กับการซื้อหุ้น GIFT หรือ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท

การเข้าถือหุ้น GIFT ในครั้งนี้ เป็นการเสนอซื้อในนามของกลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ประกอบด้วย สุรชัย ซึ่งประกอบด้วย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ และ โชติ เชษฐโชติศักดิ์

ที่ยื่นเสนอซื้อหุ้น Big Lot Board ของ GIFT จาก UKEM หรือ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 206,596,466หุ้น รวมมูลค่าทั้งหมด 340,884,169 บาทคิดเป็น 62.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GIFT

การเข้ามาถือหุ้น GIFT ของตระกูล เชษฐโชติศักดิ์ สามารถแจกแจงสัดส่วนได้ดังนี้

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 48.55%

เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 7.86%

โชติ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 6.05%

 

ทำให้เฮียฮ้อมีอำนาจควบคุมธุรกิจของ GIFT และได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO และกรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท

และทำให้ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มคุณสุรชัยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมธุรกิจของ GIFT และได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คุณสุรชัยเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท

พร้อมเปลี่ยนที่อยู่ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท จากเดิมมายังอาร์เอส กรุ๊ป ทาวน์เวอร์

เป้าหมายของเฮียฮ้อ หลังจากเป็น CEO แกรททิทูด อินฟินิท คือการฟื้นฟูกิจการ และ Turn Around ให้ GIFT กลับมาเติบโตอย่างแข็งแรง 

พร้อมกับเปลี่ยนแปลงธุรกิจ GIFT  ไปยังธุรกิจใหม่ ๆ Food & Beverage ธุรกิจ Data Solutions และธุรกิจ Hospitality รวมถึงธุรกิจ Healthcare & Wellness ซึ่งเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์มีประสบการณ์ในการบริหารงานมาอย่างยาวนาน

GIFT เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับ 1. กลุ่มธุรกิจ HPC (Home care ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน, Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, Cosmetic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 2. กลุ่มธุรกิจ FBS (Foods ผลิตภัณฑ์อาหาร, Beverage ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 3. กลุ่มธุรกิจ TC (Traditional Medicine ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, Conventional Medicine ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน) 4. กลุ่มธุรกิจ PC (Plastics ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)
.
ปี 2565 บริษัทมีรายได้ 119 ล้านบาท ขาดทุน 11 ล้านบาท


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน